Wybory wykładów fakultatywnych, studia niestacjonarne II stopnia, sem. letni 2021
2021-02-02 00:00:00

11 i 12 lutego br. studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia będą dokonywać wyboru  wykładów fakultatywnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego.

Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity liczby studentów na poszczególne wykłady są ograniczone.

Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski inf.ug.edu.pl.

Studenci zarówno pierwszego jak i drugiego roku zobowiązani są do zaliczenia dwóch wykładów fakultatywnych w semestrze letnim.

Zapisy studentów drugiego roku rozpoczną się 11 lutego, godz. 18:00, a studentów pierwszego roku 12 lutego, godz. 18:00.

Studenci, którzy nie zaliczyli w przeszłości jakiegoś wykładu fakultatywnego muszą dokonać zapisu od nowa, dawne zapisy nie są brane pod uwagę. W szczególności nie ma ani obowiązku ani gwarancji, że powtarzany będzie ten sam przedmiot.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 40 godzinne, 20 godz. wykładów plus 20 godz. laboratoriów i kończą się egzaminem.

Uwaga: Studenci 1 roku nie mogą wybrać jednocześnie

  • Wybrane technologie DevOps, dr Jakub Neumann
  • Wzorce projektowe, dr Tomasz Borzyszkowski

studenci 1 roku zaliczają ćwiczenia z mikroprzedsiębiorczości w czasie jednego z tych wykładów, pół semestru dla każdej z grup.

nazwa przedmiotu

prowadzący

Programowanie funkcyjne dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.
Grafika 3D dr Piotr Arłukowicz
Wzorce projektowe dr Tomasz Borzyszkowski
Wybrane technologie DevOps dr Jakub Neumann
A.Borzyszkowski