Zarządzenie nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej
2020-03-18 16:35:00
Zarządzenie nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej
W zarządzeniu tym jest też link do formularza służącego do zapisywania obecności studentów na zajęciach.
 
A. Borzyszkowski