Wybory wykładów fakultatywnych, studia niestacjonarne II stopnia, sem. letni 2019
2019-02-17 22:19:00

19 lutego br. studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia będą dokonywać wyboru  wykładów fakultatywnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego.

Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity liczby studentów na poszczególne wykłady są ograniczone.

Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski inf.ug.edu.pl.

Studenci zarówno pierwszego jak i drugiego roku zobowiązani są do zaliczenia dwóch wykładów fakultatywnych w semestrze letnim.

Zapisy studentów drugiego roku rozpoczną się o godz. 10:00, a studentów pierwszego roku o godz. 20:00.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 40 godzinne, 20 godz. wykładów plus 20 godz. laboratoriów i kończą się egzaminem.

Uwaga: Wykłady z logiki oraz z programowania funkcyjnego będą odbywać się w tym samym czasie, nie wolno wybrać obu naraz.
Uwaga 2: Studenci 1 roku nie mogą wybrać jednocześnie animacji i frontend delopment. Studentom 2 roku również zalecałbym by unikali takiej kombinacji, może to skutkować niemożnością ułożenia planu i przeniesieniem na inny wykład.

nazwa przedmiotu

prowadzący

Algorytmy kombinatoryczne dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw.
Programowanie funkcyjne dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.
Animacja 3D dr Piotr Arłukowicz
Frontend development dr Jakub Neumann
Logika dla informatyków dr Andrzej Borzyszkowski
A.Borzyszkowski