Wybory przedmiotów fakultatywnych studiów niestacjonarnych
2019-09-28 20:47:00

Zgodnie z planem studiów, studenci studiów magisterskich muszą wybrać przedmioty fakultatywne. Wybory fakultetów na semestr letni (2 i 4 semestr studiów) odbędą się w styczniu 2019 r. Wybory fakultetów na semestr 1 i 3 odbędą się w terminie 9.10 g. 18:00 do 10.10 g. 12:00. Dodatkowo, studenci semestru trzeciego będą mogli się zapisywać już od 8.10 g. 18:00.  Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity na przedmioty są ograniczone, obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia się podczas zapisów.   Prowadzący nie przyjmują indywiduwalnych zapisów.  Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski at inf.ug.edu.pl.


Studenci 1 roku powinni wybrać

  • jeden przedmiot fakultatywny

Studenci 2 roku powinni wybrać

  • dwa przedmioty fakultatywne

W semestrze letnim studenci obu roczników będą musieli wybrać po dwa przedmioty fakultatywne. Lista tych przedmiotów nie jest jeszcze obecnie zamknięta.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 40 godzinne, 20 godz. wykładów plus 20 godz. laboratoriów, i kończą się egzaminem.


Przedmioty fakultatywne:

nazwa przedmiotu prowadzący
Algorytmy kombinatoryczne dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw.
Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R dr Joanna Czarnowska
Grafy, geometria, algorytmy dr hab. Paweł Żyliński, prof. nadzw.
Testowanie systemów wbudowanych dr Adam Kostulak
Symulacje 3D dr Piotr Arłukowicz

Uwagi:

  1. Wykłady Algorytmy kombinatoryczne odbywają się w tym samych czasie co Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R.
  2. Wykłady Grafy, geometria, algorytmy odbywają się w tym samym czasie co Testowanie systemów wbudowanych.
  3. Wykład Symulacje 3D przeznaczony jest zasadniczo dla uczestników wcześniejszych wykładów z grafiki z tym samym prowadzącym.
  4. Sugeruję, by uczestnicy seminarium magisterskiego dr P. Arłukowicza uczestniczyli w wykładzie Symulacje 3D.
  5. W razie potrzeby Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R będzie miało dwie grupy w różnych dniach, studenci pierwszego roku mogą zostać przypisani do grupy niedzielnej.

Przedmioty fakultatywne planowane na semestr letni:

nazwa przedmiotu prowadzący
Programowanie funkcyjne dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.
Grafika 3D dr Piotr Arłukowicz
Wzorce projektowe dr Tomasz Borzyszkowski
Programowanie grafiki 3D w OpenGL dr Maciej Dziemiańczuk
Wybrane technologie DevOps dr Jakub Neumann
A.Borzyszkowski