Wybory przedmiotów fakultatywnych studiów niestacjonarnych
0000-00-00 00:00:00

Zgodnie z planem studiów, studenci studiów magisterskich muszą wybrać przedmioty fakultatywne. Wybory fakultetów na semestr letni (2 i 4 semestr studiów) odbędą się w styczniu 2018 r. Wybory fakultetów na semestr 1 i 3 odbędą się w terminie 11.10 g. 18:00 do 15.10 g. 18:00. Dodatkowo, studenci semestru trzeciego będą mogli się zapisywać już od 10.10 g. 18:00.  Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity na przedmioty są ograniczone, obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia się podczas zapisów.  Jednakże studenci mogą zgłaszać się do prowadzących z prośbą o przyjęcie przed zapisami.  W miarę możliwości prośby takie będą uwzględniane. Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski at inf.ug.edu.pl.


Studenci 1 roku powinni wybrać

  • jeden przedmiot fakultatywny

Studenci 2 roku powinni wybrać

  • dwa przedmioty fakultatywne

W semestrze letnim studenci 1 roku będą musieli wybrać trzy przedmioty fakultatywne, a studenci 2 roku jeden przedmiot fakultatywny. Lista tych przedmiotów nie jest jeszcze obecnie zamknięta.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 60 godzinne - 30 godz. wykładów plus 30 godz. laboratoriów lub ćwiczeń audytoryjnych - i kończą się egzaminem.


Przedmioty fakultatywne

nazwa przedmiotu

prowadzący

rodzaj zajęć

Pakiety matematyczne dla informatyków

dr dr hab. Marcin Wieśniak, prof. nadzw.

laboratoria

Logika dla informatyków

dr Andrzej Borzyszkowski

laboratorium

Wzorce projektowe

dr Tomasz Borzyszkowski

laboratorium

Aplikacje internetowe

dr Robert Fidytek

laboratorium

Uwaga: Wykład dr T. Borzyszkowskiego odbywać się będzie w dwóch grupach zajęciowych, należy wybrać od razu grupę 1 (sobotnią) lub 2 (niedzielną) dla tego wykładu.

A.Borzyszkowski