Algorytmy i struktury danych II - laboratorium

Na końcową ocenę składają się programy (około 70%) sprawdziany (około 30%) i punkty za aktywność na zajęciach

Programy należy przedstawiać do oceny w podawanych terminach. Za opóźnienie będą odejmowane punkty (co tydzień jeden punkt). Na zajęciach należy zademonstrować działanie programu i umieć wyjaśnić szczegóły kodu (nawet jeżeli kod został napisany na podstawie podręczników, źródeł internetowych, itd.). Ponadto program należy przesłać używając

Przy pierwszym użyciu należy się wpisać na przedmiot. (W razie problemów ze stroną proszę się kontaktować z prowadzącym zajęcia: pawel.paczkowski@inf.ug.edu.pl)Semestr wiosenny

8. (20/22.02.2018) Drzewa czerwono-czarne: zadanie AL8 (można wykorzystać funkcje rysujące drzewo podane w programie czcz14.c.) Termin: na zajęcia za 2 tygodnie czyli 6.03.2018 dla grupy wtorkowej i 8.03.2018 dla grup czwartkowych Na zajęciach za tydzień (27.02.2018/1.03.2017) będzie sprawdzian z drzew czerwono-czarnych: rotacja, wstawianie i usuwanie. Na sprawdzianie można używać wydrukowanych materiałów czczWUd.pdf, czczWUd4.pdf lub innej tego typu ściągi.

9. (6/8.03.2017) Najdłuższy wspólny podciąg zadanie AL9 ( pseudokod, przykład). Termin na 27.03.2018 dla grupy wtorkowej i 22.03.2018 dla grup czwartkowych. Na zajęciach za tydzień będzie sprawdzian z tego algorytmu.