Najbliższe konsultacje:
piątek 8.06.2018 godz. 12-13, poniedziałek 11.06.2018 godz. 11-13, wtorek 12.06.2018 godz. 13-14.30, pokój 112.Algorytmy i struktury danych II - laboratorium

Na końcową ocenę składają się programy (około 70%) sprawdziany (około 30%) i punkty za aktywność na zajęciach

Programy należy przedstawiać do oceny w podawanych terminach. Za opóźnienie będą odejmowane punkty (co tydzień jeden punkt). Na zajęciach należy zademonstrować działanie programu i umieć wyjaśnić szczegóły kodu (nawet jeżeli kod został napisany na podstawie podręczników, źródeł internetowych, itd.). Ponadto program należy przesłać używając

Przy pierwszym użyciu należy się wpisać na przedmiot. (W razie problemów ze stroną proszę się kontaktować z prowadzącym zajęcia: pawel.paczkowski@inf.ug.edu.pl)Semestr wiosenny

8. (20/22.02.2018) Drzewa czerwono-czarne: zadanie AL8 (można wykorzystać funkcje rysujące drzewo podane w programie czcz14.c.) Termin: na zajęcia za 2 tygodnie czyli 6.03.2018 dla grupy wtorkowej i 8.03.2018 dla grup czwartkowych Na zajęciach za tydzień (27.02.2018/1.03.2017) będzie sprawdzian z drzew czerwono-czarnych: rotacja, wstawianie i usuwanie. Na sprawdzianie można używać wydrukowanych materiałów czczWUd.pdf, czczWUd4.pdf lub innej tego typu ściągi.

9. (6/8.03.2017) Najdłuższy wspólny podciąg zadanie AL9 ( pseudokod, przykład). Termin na 27.03.2018 dla grupy wtorkowej i 22.03.2018 dla grup czwartkowych. Na zajęciach za tydzień będzie sprawdzian z tego algorytmu.

10. (27/22.03.2018) Algorytm Huffmana: zadanie AL10, ( pseudokod, przykład ). Należy wybrać tylko jedno zadanie spośród AL10.5, AL10.6. Termin na 17.04.2018 dla grupy wtorkowej i 12.04.2018 dla grup czwartkowych. Na następnych zajęciach będzie sprawdzian: ilustracja działania algorytmu na konkretnym przykładzie

11. (17/12.04.2018) B-drzewa: zadanie AL11. Materiały uzupełniające: przykładowy program budujący drzewo i drukujący je budujB.c, pseudokod i przykłady wstawiania i usuwania są na stronie wykładu. Termin na 8.05.2018 dla grupy wtorkowej i 26.04.2018 dla grup czwartkowych. Na zajęciach za tydzień będzie sprawdzian: wstawianie i usuwanie.

12. (24/26.04.2017) Rodziny zbiorów rozłącznych: zadanie AL12, pseudokod, przykład, algorytm Kruskala. Należy zrobić zadanie AL12.2 oraz jedno z zadań (do wyboru) AL12.3 lub AL.12.4. Termin na 15.05.2018 dla grupy wtorkowej i 10.05.2018 17.05.2018 dla grup czwartkowych. Na kolejnych zajęciach (8.05.2018 dla grupy wtorkowej i 10.05.2018 dla grup czwartkowych) będzie sprawdzian: zadanie podobne do AL12.1.

13. (10/15.05) Wyszukiwanie wzorca w tekście: zadanie AL13, przykład, pseudokod. Należy wybrać tylko jedno zadanie spośród AL13.1, AL13.2. Termin na 29.05.2018 dla grupy wtorkowej i 24.05.2018 dla grup czwartkowych. Na kolejnych zajęciach (22.05.2018 dla grupy wtorkowej i 17.05.2018 dla grup czwartkowych) będzie sprawdzian: zadanie podobne do przykładu powyżej .

14. (17/22.05) Przeszukiwanie grafów: zadanie AL14, pseudokod. Należy wybrać tylko jedno zadanie spośród AL14.1, AL14.2. Termin: na ostatnie zajęcia w semestrze (ale zachęcam do wcześniejszego zrobienia zadania, żeby uniknąć tłoku na koniec zajęć).