Laboratorium XML
wtorek 11.00—12.30
»Home
»Materiały
  »DTD & co.
  »SAX
  »DOM
  »Zadanie 2
  »XPath
  »XSLT
  »Simple
  »JDOM
  »JS
»Odnośniki
  »Xerces2
»Zadania

Przykład

Aby uruchomić poniższy przykład należy:

 1. Ściągnąć plik jdom-1.0.tar.gz (3,5M)

 2. Można zobaczyć jakie pliki jar znajdują się wewnątrz:

  $ tar -ztf jdom-1.0.tar.gz | grep jar$
  jdom-1.0/build/jdom.jar
  jdom-1.0/lib/ant.jar
  jdom-1.0/lib/jaxen-core.jar
  jdom-1.0/lib/jaxen-jdom.jar
  jdom-1.0/lib/saxpath.jar
  jdom-1.0/lib/xalan.jar
  jdom-1.0/lib/xerces.jar
  jdom-1.0/lib/xml-apis.jar
 3. I wypakować tylko pliki jar

  $ tar zxf jdom-1.0.tar.gz `tar -ztf jdom-1.0.tar.gz | grep jar$`
 4. Z pośród nich na liście ścieżek CLASSPATH umieścić "jdom.jar:jaxen-jdom.jar:jaxen-core.jar:saxpath.jar" (z odpowiednimi ścieżkami, być może używając zmiennej środowiskowej $HOME, ale należy uważać na reguły expansji ~). Do kompilacji wystarczy jdom.jar, ale do uruchomienia — ze względu na wykorzystanie XPath — potrzebne są wszystkie cztery.

import java.io.IOException;
import java.io.StringBufferInputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.jdom.Document;
import org.jdom.Element;
import org.jdom.JDOMException;
import org.jdom.input.SAXBuilder;
import org.jdom.output.XMLOutputter;
import org.jdom.xpath.XPath;


class JoinJDOMChapter {

  static String HTML_NS = "http://www.w3.org/1999/xhtml";

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    try {
      Element html = new Element("html", HTML_NS);
      Element body = new Element("body", HTML_NS);
      html.addContent(body);
      add_sections(body);
      Document doc = new Document(html);
      XMLOutputter outputter = new XMLOutputter();
      outputter.output(doc, System.out);
    } catch (JDOMException e) {
      System.err.println(e.getMessage());
      System.exit(1);
    } catch (IOException e) {
      System.err.println(e.getMessage());
      System.exit(1);
    } catch (InterruptedException e) {
      System.err.println(e.getMessage());
      System.exit(1);
    }
  }

  static void add_sections(Element body)
    throws IOException, InterruptedException, JDOMException
  {
    SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
    Runtime rt = Runtime.getRuntime();

    List urls = new ArrayList();
    for (int i = 1; i <= 11; i++) {
      String suffix = (i == 1) ? "" : (i < 10) ? "s0" + i : "s" + i;
      urls.add("http://www.cafeconleche.org/books/xmljava/chapters/ch14"
             + suffix + ".html");
    }
    for (int i = 0; i < urls.size(); i++) {
      Process p = rt.exec(new String[]{
          "sh", "-c",
          "wget --quiet -O - " + urls.get(i) + " | " +
          "tidy -asxml -quiet -numeric -o temp.xml"});
      System.err.println(urls.get(i) + " " + p.waitFor());
      XPath div_xpath =
        XPath.newInstance("/h:html/h:body/h:div/h:div");
      div_xpath.addNamespace("h", HTML_NS);
      Document doc = builder.build("temp.xml");
      List nodes = div_xpath.selectNodes(doc);
      for (int j = 0; j < nodes.size(); j++) {
        body.addContent(((Element) nodes.get(j)).detach());
      }
    }
  }
}

Ekspansja ~ w shellu

Należy uważać na reguły ekspansji tyldy w shellu. Przykłady pokazujące inne traktowanie przypisań zmiennych systemowych oraz wartości opcji:

$ echo ~:~
/home/lupan:~
$ echo X=~:~
X=/home/lupan:/home/lupan
$ export X=~:~
$ echo $X
/home/lupan:/home/lupan
$ echo -X=~:~
-X=~:~
$ echo --X=~:~
--X=~:~
$ echo -X ~:~
-X /home/lupan:~