Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
    Borzyszkowski
Logika, Wykład

Wykład 1 (14.X 2017)

Język rachunku zdań, naturalna dedukcja, drzewa dowodów w rachunku zdań, reguły dla spójników , reguły pochodne, reguła dowodu niewprost, prawo wyłączonego środka, intuicjonizm.

Wykład 2 (21.X 2017)

Rachunek predykatów, język (funkcje, relacje, termy, formuły), zmienne związane i wolne, podstawienie, reguły naturalne dedukcji (reguły dla równości i kwantyfikatorów).

Wykład 3 (4.XI 2017)

Semantyka rachunku zdań logiki klasycznej i logiki intuicjonistycznej, struktury Kripkego, poprawność i pełność rachunku zdań.

Wykład 4 (18.XI 2017)

Semantyka rachunku predykatów (modele i środowiska), poprawność i pełność logiki predykatów.
Nierozstrzygalność, logika II rzędu, przykład z SQL.

Wykład 5 (25.XI 2017)

Weryfikacja modelowa, logika temporalna (czasu liniowego), systemy tranzycji.

Wykład 6 (9.XII 2017)

System SPIN.

Wykład 7 (16.XII 2017)

System SPIN, c.d.
Logiki temporalne CTL i CTL*, zależności pomiędzy trzema logikami temporalnymi.

Wykład 8 (13.I 2018)

Algorytmy weryfikacji modelowej dla logik CTL oraz LTL.
SAT, spełnialność, reprezentacja grafowa formuł, algorytmy sprawdzające spełnialność.

108 systemów wspomagania specyfikacji i weryfikacji oprogramowania i hardware'u'.

Egzamin: 4.II 2018, godz 14-16, s. 210.
Do góry