Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
Borzyszkowski
Bazy danych, Wykład

Wykład 1 (25.II.2017)

Główne pojęcia: dane, baza danych, system zarządzania bazą danych, użytkownicy, cechy systemów baz danych.

Modelowanie danych: model związków encji, diagramy związków encji, klasyfikacja związków binarnych, dalsze zagadnienia (dziedziczenie, encje słabe), przykłady.

Wykład 2 (5.III 2017)

Modelowanie danych c.d., kilka przykładów modelowania danych.

Model relacyjny: tabele, relacje a tabele, schematy relacji, klucze i inne więzy integralności.

Do góry