Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
Borzyszkowski
Bazy danych, Wykład

Wykład 1 (25.II.2018)

Główne pojęcia: dane, baza danych, system zarządzania bazą danych, użytkownicy, cechy systemów baz danych.

Modelowanie danych: model związków encji, diagramy związków encji, klasyfikacja związków binarnych, dalsze zagadnienia (dziedziczenie, encje słabe), przykłady.

Wykład 2 (4.III 2018)

Modelowanie danych c.d., kilka przykładów modelowania danych.

Model relacyjny: tabele, relacje a tabele, schematy relacji, klucze i inne więzy integralności.

Wykład 3 (18.III.2018)

Algebra relacji: obcięcie, rzut, złączenie (naturalne, zewnętrzne), operacje teoriomnogościowe, funkcje agregujące. Rachunek krotek i rachunek dziedzin.
Uzupełnienia.

Język SQL, cz. 1: definiowanie danych (CREATE/DROP/ALTER TABLE).

Odwzorowanie modelu encji i związków w model relacyjny: odwzorowanie encji, atrybutów, związków 1:1, 1:N, M:N, niebinarnych, związek "jest".

Wykład 4 (25.III.2018)

Język SQL, cz. 2: operowanie na danych:
Instrukcja INSERT oraz SELECT, główne przykłady, realizacja operacji obcięcia, rzutu, iloczynu kartezjańskiego i złączenia.
Instrukcja SELECT: atrybuty wynikowe, porządkowanie, grupowanie i funkcje agregujące, zagnieżdżenia, operacje teoriomnogościowe.

Wykład 5 (8.IV.2018)

Język SQL c.d.: Instrukcje UPDATE i DELETE.
Perspektywy, tabele tymczasowe.
Instrukcja SELECT: aliasy, złączenie naturalne, złączenie zewnętrzne, zagnieżdżenia skorelowane i nieskorelowane, kwantyfikatory, wydajność różnych zapytań.
Wartości NULL.

Wykład 6 (15.IV.2018)

Programowalność. Architektura SZBD. Programowanie po stronie serwera. Procedury wyzwalane.

Wykład 7 (29.IV.2018)

Programowanie po stronie klienta, API, ODBC, JDBC.

Dostęp do bazy poprzez Internet.

SQL injection.

Normalizacja.

Wykład 8 (13.V.2018)

Zarządzanie współbieżnością: transakcje, poziomy izolacji, blokady, i inne narzędzia.

Wykład 9 (27.V.2018)

Bezpieczeństwo w bazach danych; organizacja pamięci – indeksowanie; PostgreSQL – administracja.

Wykład 10 (10.VI.2018)

Podsumowanie.

Do góry