Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
	Borzyszkowski

Konsultacje: wtorki 11-12, środy 9:30-10, p. 225.
Dyżur dyrektorski: czwartki 12-14 (z wyjątkiem dni obrad Rady Wydziału), p. 225.

Plan zajęć.