Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Andrzej Borzyszkowski

2018/01/19, 16:40:21
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Podstawy kryptografii   109 laboratorium dwie grupy
11:oo
Poniedziałek 12:oo   116 wykład 12:15-13:15 nie będzie wykładu 8 I
14:oo Logika dla informatyków 4I 1 51 laboratorium od 13:45
Poniedziałek 15:oo
Środa 12:oo Sem Zak   122 semz  
13:oo
Środa 14:oo Matematyka dyskretna 1I 3 309 ćwiczenia
15:oo
Czwartek 12:oo Sem Zak   122 semz
13:oo
Czwartek 14:oo   122 semz
15:oo