dr Wiesław Pawłowski

item-diamond Instytut Informatyki UG item-diamond     item-diamond Instytut Badań Systemowych PAN item-diamond

About me

I am a lecturer at the Institute of Informatics, University of Gdańsk. My scientific interests include:

I hope that one day I'll find enough time to expand the content of this page so it will contain some more information and perhaps some useful stuff as well. For the moment you can access some of my research reports and papers from it.

Information for students (in Polish)

Zajęcia dydaktyczne 2023/2024 (semestr letni)

Legenda

Materiały do zajęć

Materiały udostępniane będą w zakładce „Pliki” na odpowiednich „kanałach” platformy Teams.

W razie jakichkolwiek problemów z dostępem proszę o kontakt (mailem lub poprzez komunikator Teams).

Konsultacje – indywidualne lub grupowe, poprzez Teams lub „lokalnie” (pok. 4.20)

Terminy konsultacji „lokalnych”:

Chęć udziału w konsultacjach należy zgłaszać osobiście, mailowo lub przez Teams. W przypadku konsultacji mających odbyć się „lokalnie” proszę o zgłaszanie chęci udziału w nich z (przynajmniej) jednodniowym wyprzedzeniem.

e-mail wieslaw.pawlowski@ug.edu.pl