Seminarium licencjackie

Następujący plik szablonPracyLic2.pdf podaje jakie treści powinna zawierać praca licencjacka. (Ten szablon wymaga sensownego sformatowania, np. wzór strony tytułowej jest na wymienionej wyżej stronie Wydziału, istnieje też instrukcja redagowania pracy w systemie XeLaTeX). Jest to propozycja dla typowej pracy, ale mogą być odstępstwa od tego schematu jeżeli opisywany program wymaga podkreślenia innych aspektów. W przypadku zespołowej pracy, każda osoba składa swoją kopię pracy, różniącą się od innych tylko pozycją "autor".