Plan zajęć

Logo MFI

Plany będą aktualizowane i studenci proszeni są o sprawdzanie ich na bieżąco.

bezpieczeństwo jądrowe: III rok

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
8.oo  
Język angielski
ćw.
mgr Irena Moszczyńska-Janicka

1BJ3r.
sala B130
patrz uwagi 1)Zajęcia w godz. 8:30-10:00  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(F) Pracownia fizyczna II / (BJ) Zaawansowana pracownia fizyczna / (QIT) Laboratory
lab.
dr Aneta Lewkowicz+dr Natalia Górecka

1BJ3r.+1F3r.+quantum information technology: 2nd yr
sala II Pracownia Fizyczna
patrz uwagi 3)dla studentów Fizyki przedmiot w wymiarze 45 godz, dla studentó-w kierunku BJiOR przedmiot w wymiarze 60 godz.  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
    8.oo
9.oo 9.oo
10.oo
(BJ) Wykład specjalizacyjny - radionuklidy w żywności
wyk.
dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG

1BJ3r.
patrz uwagi 4)Zajęcia na Wydziale Chemii w sali F201
(BJ) Promieniotwórczość w medycynie
wyk.
prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

1BJ3r.
patrz uwagi 5)15 godzin, przez pierwszą połowę semestru, zajęcia na Wydziale Chemii w sali F7
10.oo
11.oo 11.oo
12.oo
(F) Seminarium dyplomowe / (FM) Seminarium licencjackie / (BJ) Seminarium licencjackie
ćw.
dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG

1BJ3r.+1F3r.+1FM3r.
sala 153
patrz uwagi 6)zajęcia do 18 marca włącznie, od 25 marca zajęcia we wtorki od godz 14.00 (szczegóły do ustalenia z prowadzącym)  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
 
(F) Fizyka miękkiej materii / (BJ) Fizyka miękkiej materii
wyk.
dr Justyna Strankowska

1BJ3r.+1F3r.
sala B130
patrz uwagi 7)BJiOR - wykład przez pierwsze 10 tygodni  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BJ) Ochrona radiologiczna 2
wyk.
dr Sławomir Werbowy

1BJ2r.+1BJ3r.
sala 153
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(F) Laboratorium fizyki jądrowej / (BJ) Zaawansowana pracownia jądrowa
lab.
dr Sławomir Werbowy

1BJ3r.+2F1r.+2F2r.
sala Pracownia Obrazowania Medycznego (jądrówka)
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
12.oo
13.oo 13.oo
14.oo  
(BJ) Ochrona radiologiczna 2
ćw.
dr Sławomir Werbowy

1BJ2r.+1BJ3r.
sala 153
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
14.oo
15.oo
(FM) Wykład fakultatywny - Promieniotwórczość w medycynie / (BJ) Promieniotwórczość w medycynie
wyk.
dr hab. B. Mielewska, prof. PG

1BJ3r.+1FM3r.
patrz uwagi 8)zajęcia w II połowie semestru w trybie zdalnym w środy w maju od 13.15 do 15.45 w terminach 8,15,22,29 maja a na 6 czerwca, na spotkanie powtórkowo-zaliczeniowe umówię się studentami stacjonarnie na PG
15.oo
16.oo     16.oo
17.oo
Wykład z nauk humanistycznych
wyk.
dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG

1BJ3r.+1FM2r.
sala B301
patrz uwagi 9)Zajęcia w godz. 17-18:30, Wykład w pierwszej połowie semestru  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
  17.oo
18.oo 18.oo
19.oo
(BJ) Pracownia licencjacka
lab.

1BJ3r.
patrz uwagi 10)termin zajęć ustalany indywidualnie z promotorem
19.oo
Uwagi

1) Zajęcia w godz. 8:30-10:00
2) zajęcia w budynku Wydz. MFiI
3) dla studentów Fizyki przedmiot w wymiarze 45 godz, dla studentó-w kierunku BJiOR przedmiot w wymiarze 60 godz.
4) Zajęcia na Wydziale Chemii w sali F201
5) 15 godzin, przez pierwszą połowę semestru, zajęcia na Wydziale Chemii w sali F7
6) zajęcia do 18 marca włącznie, od 25 marca zajęcia we wtorki od godz 14.00 (szczegóły do ustalenia z prowadzącym)
7) BJiOR - wykład przez pierwsze 10 tygodni
8) zajęcia w II połowie semestru w trybie zdalnym w środy w maju od 13.15 do 15.45 w terminach 8,15,22,29 maja a na 6 czerwca, na spotkanie powtórkowo-zaliczeniowe umówię się studentami stacjonarnie na PG
9) Zajęcia w godz. 17-18:30, Wykład w pierwszej połowie semestru
10) termin zajęć ustalany indywidualnie z promotorem
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2024
Aktualizacja danych: 8 maja 2024 o 11.27