Plan zajęć

Logo MFI

Plany będą aktualizowane i studenci proszeni są o sprawdzanie ich na bieżąco.

bezpieczeństwo jądrowe: III rok

dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa prowadzący sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 12.00-14.00 (F) Seminarium dyplomowe / (FM) Seminarium licencjackie / (BJ) Seminarium licencjackie 1BJ3r.+1F3r.+1FM3r. dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG 153 ćw. zajęcia do 18 marca włącznie, od 25 marca zajęcia we wtorki od godz 14.00 (szczegóły do ustalenia z prowadzącym); zajęcia w budynku Wydz. MFiI
17.00-19.00 Wykład z nauk humanistycznych 1BJ3r.+1FM2r. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG B301 wyk. Zajęcia w godz. 17-18:30, Wykład w pierwszej połowie semestru; zajęcia w budynku Wydz. MFiI
19.00-21.00 (BJ) Pracownia licencjacka 1BJ3r.     lab. termin zajęć ustalany indywidualnie z promotorem
Wtorek 8.00-10.00 Język angielski mgr Irena Moszczyńska-Janicka B130 ćw. Zajęcia w godz. 8:30-10:00; zajęcia w budynku Wydz. MFiI
10.00-12.00 (BJ) Wykład specjalizacyjny - radionuklidy w żywności dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG   wyk. Zajęcia na Wydziale Chemii w sali F201
Środa 8.00-12.00 (F) Pracownia fizyczna II / (BJ) Zaawansowana pracownia fizyczna / (QIT) Laboratory 1BJ3r.+1F3r.+quantum information technology: 2nd yr dr Aneta Lewkowicz+dr Natalia Górecka II Pracownia Fizyczna lab. dla studentów Fizyki przedmiot w wymiarze 45 godz, dla studentó-w kierunku BJiOR przedmiot w wymiarze 60 godz.; zajęcia w budynku Wydz. MFiI
12.00-15.00 (F) Fizyka miękkiej materii / (BJ) Fizyka miękkiej materii 1BJ3r.+1F3r. dr Justyna Strankowska B130 wyk. BJiOR - wykład przez pierwsze 10 tygodni; zajęcia w budynku Wydz. MFiI
15.00-17.00 (FM) Wykład fakultatywny - Promieniotwórczość w medycynie / (BJ) Promieniotwórczość w medycynie 1BJ3r.+1FM3r. dr hab. B. Mielewska, prof. PG   zajęcia w II połowie semestru w trybie zdalnym w środy w maju od 13.15 do 15.45 w terminach 8,15,22,29 maja a na 6 czerwca, na spotkanie powtórkowo-zaliczeniowe umówię się studentami stacjonarnie na PG
Czwartek 10.00-12.00 (BJ) Promieniotwórczość w medycynie 1BJ3r. prof. dr hab. Bogdan Skwarzec 15 godzin, przez pierwszą połowę semestru, zajęcia na Wydziale Chemii w sali F7
12.00-14.00 (BJ) Ochrona radiologiczna 2 1BJ2r.+1BJ3r. dr Sławomir Werbowy 153 zajęcia w budynku Wydz. MFiI
14.00-16.00 ćw.
Piątek 12.00-16.00 (F) Laboratorium fizyki jądrowej / (BJ) Zaawansowana pracownia jądrowa 1BJ3r.+2F1r.+2F2r. Pracownia Obrazowania Medycznego (jądrówka) lab.
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2024
Aktualizacja danych: 12 kwietnia 2024 o 12.37