Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Plan zajęć dla nauczyciela: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

2018/03/17, 21:35:32
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 14:oo Topologia I 2M 1 310 ćwiczenia  
15:oo
Wtorek 12:oo Sem Zak   122 semz
13:oo
14:oo Topologia I 2M 209 wykład
15:oo
Środa 10:oo Seminarium magisterskie   122 seminarium
11:oo
Ostatnia aktualizacja: 9 marzec 2018 o 10:49