Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

2018/01/17, 11:26:50
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 12:oo Seminarium magisterskie   122 seminarium  
13:oo
Wtorek 12:oo Sem Zak   122 semz
13:oo
Wtorek 14:oo Funkcje analityczne I   209 wykład
15:oo
Wtorek 16:oo   209 ćwiczenia
17:oo