Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

2017/12/12, 01:50:26
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo          
9:oo
10:oo
11:oo
12:oo
Seminarium magisterskie
seminarium


sala 122
Sem Zak
semz


sala 122
13:oo
14:oo  
Funkcje analityczne I
wykład


sala 209
15:oo
16:oo
Funkcje analityczne I
ćwiczenia


sala 209
17:oo
18:oo  
19:oo