Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński

2018/01/24, 01:02:57
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Sem Zak   122 semz  
11:oo
Wtorek 16:oo Seminarium magisterskie   122 seminarium
17:oo
Środa 15:oo Sem Zak   122 semz
16:oo
Czwartek 8:oo Równania różniczkowe 3M+3E 1 wykład
9:oo