Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński

2020/02/17, 23:02:29
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.oo Sem Zak   122 semz  
11.oo
Środa 8.oo Seminarium magisterskie   328 seminarium
9.oo
10.oo Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych 4M F+4M T 328 wykład
11.oo
12.oo Teoria optymalizacji II 5M F 328 wykład
13.oo
15.oo Sem Zak   122 semz
16.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.