Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński

2021/01/27, 23:37:22
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo          
9.oo
10.oo
Sem Zak
semz


11.oo
12.oo  
13.oo
Procesy stochastyczne
wykład

4M F+4M T
link do zajęć
Równania różniczkowe
wykład

3M
link do zajęć
14.oo
15.oo
Wybrane elementy biomatematyki
wykład


link do zajęć
Sem Zak
semz


16.oo
17.oo
Metody numeryczne w finansach
wykład


link do zajęć
   
Seminarium magisterskie
seminarium


link do zajęć
18.oo
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.