Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Danuta Jaruszewska-Walczak

2021/01/28, 00:25:45
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo      
Wybrane elementy biomatematyki
ćwiczenia


link do zajęć
 
9.oo
10.oo
Sem Zak
semz


 
11.oo
Równania różniczkowe
ćwiczenia

3M 1
link do zajęć
12.oo  
13.oo
Równania różniczkowe
ćwiczenia

3M 2
link do zajęć
 
14.oo
Metody numeryczne algebry liniowej
wykład


link do zajęć
15.oo
Algorytmy numeryczne
wykład

3I
link do zajęć
Teoria optymalizacji I
wykład

5M F
link do zajęć
16.oo
Metody numeryczne algebry liniowej
ćwiczenia


link do zajęć
17.oo  
Teoria optymalizacji I
ćwiczenia

5M F
link do zajęć
18.oo  
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.