Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Danuta Jaruszewska-Walczak

2021/12/03, 08:51:05
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.oo Teoria optymalizacji I 5M F   wykład  
11.oo
Wtorek 12.oo Metody numeryczne algebry liniowej     wykład
13.oo
16.oo   3035 ćwiczenia Zajęcia w budynku PiA
17.oo
Środa 12.oo Równania różniczkowe 3M 3041 ćwiczenia
13.oo
18.oo Wybrane elementy biomatematyki     wykład  
19.oo
Czwartek 14.oo   3042 ćwiczenia Zajęcia w budynku PiA
15.oo
16.oo Teoria optymalizacji I 5M F 3042 ćwiczenia
17.oo
Ostatnia aktualizacja 2 grudnia 2021 o 7.56.