Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Andrzej Borzyszkowski

2018/01/20, 13:42:07
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo          
9:oo
10:oo
Podstawy kryptografii
laboratorium


patrz uwagi 1)
sala 109
11:oo
12:oo
Podstawy kryptografii
wykład


patrz uwagi 2)
sala 116
Sem Zak
semz


sala 122
Sem Zak
semz


sala 122
13:oo  
14:oo
Logika dla informatyków
laboratorium

4I 1
patrz uwagi 3)
sala 51
Matematyka dyskretna
ćwiczenia

1I 3
sala 309
15:oo
16:oo      
17:oo
18:oo
19:oo
Uwaga
1) - dwie grupy
2) - 12:15-13:15 nie będzie wykładu 8 I
3) - od 13:45