Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

matematyka 2 st.: I rok

2018/04/25, 18:40:07
dzień
tygodnia
godzina
rozpoczęcia
przedmiot grupa prowadzący sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 8:oo Rozwijanie uzdolnień mat. matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska dr Agnieszka Demby 116 wykład  
9:oo
10:oo Naucz.mat. uczniów ze specyfi.potrz.
10:oo Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna i finansowa dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński 227
11:oo Naucz.mat. uczniów ze specyfi.potrz. matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska dr Agnieszka Demby 116
11:oo Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna i finansowa dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński 227
12:oo Dydaktyka matematyki - III etap edukacyjny matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska dr Piotr Zarzycki 116 ćwiczenia
12:oo Ubezpieczenia majątkowe matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa dr Joanna Czarnowska 311 wykład
13:oo
13:oo Dydaktyka matematyki - III etap edukacyjny matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska dr Piotr Zarzycki 116 ćwiczenia
14:oo Topologia II matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna dr hab. prof. UG Witold Rosicki 327 wykład
14:oo Ubezpieczenia majątkowe matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa dr Joanna Czarnowska 25 laboratorium
15:oo
15:oo Topologia II matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna dr hab. prof. UG Witold Rosicki 327 wykład
Środa 8:oo Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna i finansowa dr Monika Wrzosek 227 ćwiczenia
9:oo
10:oo Analiza funkcjonalna I dr hab. prof. UG Andreas Zastrow 116
10:oo matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska dr inż. Jacek Gulgowski 209
11:oo matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna i finansowa dr hab. prof. UG Andreas Zastrow 116
11:oo matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska dr inż. Jacek Gulgowski 209
12:oo matematyka 2 st.: I rok wykład
13:oo
14:oo Topologia II matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna dr hab. prof. UG Witold Rosicki 327 ćwiczenia
15:oo
Czwartek 10:oo Teoria opcji matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa dr Joanna Czarnowska wykład
11:oo
12:oo ćwiczenia
13:oo
Piątek 8:oo Praktyka nauczania matematyki I - III etap edukacyjny matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński+dr Adrian Karpowicz+dr Agnieszka Demby   prak
9:oo
10:oo
11:oo
Ostatnia aktualizacja: 23 kwiecień 2018 o 13:41