Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

matematyka 2 st.: I rok

2018/01/24, 01:00:23
dzień
tygodnia
godzina
rozpoczęcia
przedmiot prowadzący sala uwagi
Środa 9:oo Analiza matematyczna II matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa dr hab. prof. UG Rafał Filipów 116  
13:oo matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska i teoretyczna 209
8:oo matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa dr hab. prof. UG Rafał Filipów 116
12:oo matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska i teoretyczna 209
15:oo matematyka 2 st.: I rok dr hab. prof. UG Rafał Filipów
14:oo matematyka 2 st.: I rok 209
Wtorek 11:oo Fizyka matematyka 2 st.: I rok prof. dr hab. Robert Alicki 3
10:oo matematyka 2 st.: I rok
13:oo Język angielski matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa mgr Małgorzata Kwiatek 309
12:oo matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa
Środa 9:oo matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska i teoretyczna mgr Małgorzata Kwiatek 52
8:oo matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska i teoretyczna
11:oo Matematyka ubezpieczeń na życie matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa dr Joanna Czarnowska 116
13:oo matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa
12:oo matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa dr Joanna Czarnowska 116
10:oo matematyka 2 st.: I rok sp. finansowa
Piątek 19:oo Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie informatyka 2 st.: I rok + matematyka 2 st.: I rok dr Ewelina Kowalska 2 zajęcia od 19.01
18:oo informatyka 2 st.: I rok + matematyka 2 st.: I rok
Poniedziałek 11:oo Procesy stochastyczne matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna i finansowa dr Poj Lertchoosakul 209  
10:oo matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna i finansowa
9:oo matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna i finansowa dr Poj Lertchoosakul 1
8:oo matematyka 2 st.: I rok sp. teoretyczna i finansowa
Środa 11:oo Przygotowanie pedagogiczne matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska dr Andrzej Kołakowski 210
10:oo matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska
Czwartek 9:oo Przygotowanie psychologiczne matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska mgr Piotr Dąbrowski 116
11:oo matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska
10:oo matematyka 2 st.: I rok sp. nauczycielska mgr Piotr Dąbrowski 116