Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

matematyka 2 st.: I rok

2018/04/25, 18:39:12
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo  
Rozwijanie uzdolnień mat.
wykład
dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
sala 116
Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych
ćwiczenia
dr Monika Wrzosek

sp. teoretyczna i finansowa
sala 227
 
Praktyka nauczania matematyki I - III etap edukacyjny
prak
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński+dr Adrian Karpowicz+dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
9:oo
10:oo
Naucz.mat. uczniów ze specyfi.potrz.
wykład
dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
sala 116
Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński

sp. teoretyczna i finansowa
sala 227
Analiza funkcjonalna I
ćwiczenia
dr inż. Jacek Gulgowski

sp. nauczycielska
sala 209
Analiza funkcjonalna I
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow

sp. teoretyczna i finansowa
sala 116
Teoria opcji
wykład
dr Joanna Czarnowska

sp. finansowa
sala 327
11:oo
12:oo
Ubezpieczenia majątkowe
wykład
dr Joanna Czarnowska

sp. finansowa
sala 311
Dydaktyka matematyki - III etap edukacyjny
ćwiczenia
dr Piotr Zarzycki

sp. nauczycielska
sala 116
Analiza funkcjonalna I
wykład
dr inż. Jacek Gulgowski


sala 209
Teoria opcji
ćwiczenia
dr Joanna Czarnowska

sp. finansowa
sala 327
 
13:oo
14:oo
Ubezpieczenia majątkowe
laboratorium
dr Joanna Czarnowska

sp. finansowa
sala 25
Topologia II
wykład
dr hab. prof. UG Witold Rosicki

sp. teoretyczna
sala 327
Topologia II
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Witold Rosicki

sp. teoretyczna
sala 327
 
15:oo
16:oo    
17:oo
18:oo
19:oo
Uwaga
Należy uwzględnić także: seminarium i wykłady fakultatywne.
Ostatnia aktualizacja: 23 kwiecień 2018 o 13:41