Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2019

matematyka 2 st.: I rok

2019/01/23, 19:19:29
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo
Analiza matematyczna II
wykład
prof. dr hab. Tomasz Natkaniec


sala 1
Analiza matematyczna II
ćwiczenia
prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

sp. finansowa
sala 209
Język angielski
lektorat
mgr Joanna Chmielewska

sp. nauczycielska
sala 52
Przygotowanie psychologiczne
ćwiczenia
mgr Piotr Dąbrowski

sp. nauczycielska
patrz uwagi 1) zajęcia do 13.12

sala 210
 
9:oo
10:oo
Analiza matematyczna II
ćwiczenia
prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

sp. nauczycielska+ sp. teoretyczna
sala 209
Fizyka
wykład
prof. dr hab. Robert Alicki


sala 1
Przygotowanie pedagogiczne
ćwiczenia
dr Andrzej Kołakowski

sp. nauczycielska
sala 227
Język angielski
lektorat
mgr Joanna Chmielewska

sp. finansowa+ sp. teoretyczna
sala 52
11:oo  
12:oo
Funkcje analityczne I
wykład
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

sp. nauczycielska+ sp. teoretyczna
sala 2
Matematyka ubezpieczeń na życie
wykład
dr Joanna Czarnowska

sp. finansowa
sala 328
 
Procesy stochastyczne
wykład
prof. dr hab. Tomasz Szarek

sp. finansowa+ sp. teoretyczna
sala 2
13:oo
14:oo
Funkcje analityczne I
ćwiczenia
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

sp. nauczycielska+ sp. teoretyczna
sala 209
Matematyka ubezpieczeń na życie
ćwiczenia
dr Joanna Czarnowska

sp. finansowa
sala 328
Geometria różniczkowa
wykład
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow

sp. nauczycielska
sala 227
Procesy stochastyczne
ćwiczenia
prof. dr hab. Tomasz Szarek

sp. finansowa+ sp. teoretyczna
sala 309
15:oo
16:oo    
Geometria różniczkowa
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow

sp. nauczycielska
sala 227
Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie
wykład
dr Ewelina Kowalska

+informatyka 2 st.: I rok
patrz uwagi 2) 16:00-18:30 zajęcia tylko! 19 X i 9 XI

sala 3
17:oo
18:oo    
19:oo
Uwaga
Należy uwzględnić także: seminarium i wykłady fakultatywne.

1) - zajęcia do 13.12
2) - 16:00-18:30 zajęcia tylko! 19 X i 9 XI
Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2019 o 11.01.