Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

matematyka 2 st.: I rok

2021/01/28, 00:31:03
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo  
Język angielski
lektorat
mgr Anna Malewska-Szymichowska


patrz uwagi 1)8:00-9:30 gr. 1

Procesy stochastyczne
ćwiczenia
dr Monika Wrzosek

sp. finansowa+ sp. teoretyczna
patrz uwagi 2)8:00-9:30

link do zajęć
Matematyka ubezpieczeń na życie
ćwiczenia
dr Milena Matusik

sp. finansowa
patrz uwagi 3) Zajęcia w budynku PiA

sala (3050)
 
9.oo  
10.oo
Analiza matematyczna II
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Rafał Filipów

sp. nauczycielska
patrz uwagi 3) Zajęcia w budynku PiA

sala (3064)
   
11.oo
Fizyka
wykład
dr hab. prof. UG Jarosław Pykacz

+modelowanie mat. 2 st.: I rok
link do zajęć
Analiza matematyczna II / Zaawansowana analiza matematyczna
wykład
prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

+modelowanie mat. 2 st.: I rok
12.oo  
Język angielski
lektorat
mgr Anna Malewska-Szymichowska


patrz uwagi 4)11:30-13:00 gr. 2; 8 X zajęcia 11:45-13:15

13.oo
Geometria różniczkowa
wykład
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow

sp. nauczycielska+ sp. teoretyczna
link do zajęć
Procesy stochastyczne
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński

sp. finansowa+ sp. teoretyczna
link do zajęć
Matematyka ubezpieczeń na życie
wykład
dr Milena Matusik

sp. finansowa
link do zajęć
Funkcje analityczne I
wykład
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

sp. nauczycielska
link do zajęć
 
14.oo
Procesy stochastyczne
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński

sp. finansowa+ sp. teoretyczna
link do zajęć
Funkcje analityczne I
ćwiczenia
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

sp. nauczycielska
patrz uwagi 3) Zajęcia w budynku PiA

link do zajęć
Analiza matematyczna II
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Rafał Filipów

sp. finansowa+ sp. teoretyczna
patrz uwagi 3) Zajęcia w budynku PiA

sala (3064)
15.oo
Geometria różniczkowa
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow

sp. nauczycielska+ sp. teoretyczna
patrz uwagi 3) Zajęcia w budynku PiA

sala (3050)
Funkcje analityczne I
ćwiczenia
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

sp. nauczycielska
patrz uwagi 3) Zajęcia w budynku PiA

link do zajęć
 
16.oo    
17.oo  
18.oo
Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie
wykład
dr Małgorzata Węgrzak

+modelowanie mat. 2 st.: I rok+informatyka 2 st.: I rok
patrz uwagi 5) zajęcia od 21 I

Uwaga

Oznaczenia sal w nawiasach - Pierwsze zajęcia w sali, kolejne przez internet

Obowiązują wybrane przedmioty fakultatywne i seminarium magisterskie. (Terminy seminariów zostaną ustalone przez prowadzących).

1) - 8:00-9:30 gr. 1
2) - 8:00-9:30
3) - Zajęcia w budynku PiA
4) - 11:30-13:00 gr. 2; 8 X zajęcia 11:45-13:15
5) - zajęcia od 21 I
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.