Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

matematyka 2 st.: I rok

2021/11/28, 03:41:16
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo
Matematyka ubezpieczeń na życie
ćwiczenia
dr Milena Matusik

sp. finansowa
patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3065
Geometria różniczkowa
wykład
prof. dr hab. Andrzej Szczepański

sp. nauczycielska+ sp. teoretyczna
patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala Aud. B
 
Matematyka ubezpieczeń na życie
wykład
dr Milena Matusik

sp. finansowa
   
9.oo
10.oo
Procesy stochastyczne
ćwiczenia
dr Monika Wrzosek

sp. finansowa+ sp. teoretyczna
patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3043
Geometria różniczkowa
ćwiczenia
dr Maciej Mroczkowski

sp. nauczycielska+ sp. teoretyczna
patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3044
Analiza matematyczna II
wykład
prof. dr hab. Tomasz Natkaniec


11.oo
12.oo
Analiza matematyczna II
ćwiczenia
prof. dr hab. Tomasz Natkaniec


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3041
 
Wykład wydziałowy - Fizyka
wykład
prof. dr hab. Jerzy Kwela

+modelowanie mat. 2 st.: I rok
Język angielski
lektorat
mgr Dominika Karaś


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3044
13.oo
14.oo  
Funkcje analityczne I
ćwiczenia
dr Iwona Krzyżanowska

sp. nauczycielska
patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3044
   
15.oo
16.oo
Procesy stochastyczne
wykład
dr Monika Wrzosek

sp. finansowa+ sp. teoretyczna
Funkcje analityczne I
wykład
dr Aleksandra Nowel

matematyka: III rok sp. ogólna+ sp. nauczycielska
 
17.oo
18.oo  
Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie
wykład
dr Małgorzata Węgrzak

+modelowanie mat. 2 st.: I rok+informatyka 2 st.: I rok
patrz uwagi 2) zajęcia od 18 I

19.oo
Uwaga
Obowiązują wybrane przedmioty fakultatywne i seminarium magisterskie.
1) - Zajęcia w budynku PiA
2) - zajęcia od 18 I
Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2021 o 11.59.