Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

matematyka 2 st.: I rok

2018/01/24, 00:59:26
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo
Procesy stochastyczne
wykład
dr Poj Lertchoosakul

sp. teoretyczna i finansowa
sala 1
 
Analiza matematyczna II
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Rafał Filipów

sp. finansowa
sala 116
Język angielski
lektorat
mgr Małgorzata Kwiatek

sp. nauczycielska i teoretyczna
sala 52
   
9:oo
Przygotowanie psychologiczne
ćwiczenia
mgr Piotr Dąbrowski

sp. nauczycielska
sala 116
10:oo
Procesy stochastyczne
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul

sp. teoretyczna i finansowa
sala 209
Fizyka
wykład
prof. dr hab. Robert Alicki


sala 3
Matematyka ubezpieczeń na życie
wykład
dr Joanna Czarnowska

sp. finansowa
sala 116
Przygotowanie pedagogiczne
ćwiczenia
dr Andrzej Kołakowski

sp. nauczycielska
sala 210
11:oo
12:oo  
Język angielski
lektorat
mgr Małgorzata Kwiatek

sp. finansowa
sala 309
Analiza matematyczna II
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Rafał Filipów

sp. nauczycielska i teoretyczna
sala 209
Matematyka ubezpieczeń na życie
ćwiczenia
dr Joanna Czarnowska

sp. finansowa
sala 116
 
13:oo
14:oo  
Analiza matematyczna II
wykład
dr hab. prof. UG Rafał Filipów


sala 209
15:oo
16:oo  
17:oo
18:oo
Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie
wykład
dr Ewelina Kowalska

informatyka 2 st.: I rok +
patrz uwagi 1)
sala 2
19:oo
Uwaga
Należy uwzględnić także: seminarium i wykłady fakultatywne.

1) - zajęcia od 19.01