Christoph Schwarzweller: Teaching

Programowanie funkcyjne 2018

Kolokwium odbędzie się 27.05.2018 w czasie laboratorium. (wyniki)

Zadania


Programowanie w logice 2018

Kolokwium odbędzie się 30.05.2018 w czasie laboratorium. (wyniki)

Zadania


Programowanie funkcyjne 2017/2018

Egzamin odbędzie się 30.01.2018, 10.15 - 11.45 w s. 309.

Kolokwium odbędzie się 17.01.2018 w czasie laboratorium. (wyniki)

Zadania


Programowanie deklaratywne 2017/2018

Egzamin odbędzie się 30.01.2018, 12.15 - 13.45 w s. 309.

Kolokwium odbędzie się 19.01.2018 w czasie laboratorium. (wyniki)

Zadania (Scheme)

Zadania (Prolog)


Programowanie funkcyjne 2017


Termin egzaminu: 25.06.2017, 08.15. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 28.05.2017 w czasie laboratorium. (wyniki)

Zadania

Kolokwium z roku 2016


Programowanie w logice 2017

Termin egzaminu poprawkowego: 06.09.2017, 10.00, s. 309. (wyniki)

Termin egzaminu: 14.06.2017, 10.00 (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 30.05.2017 w czasie laboratorium. (wyniki)

Zadania


Programowanie funkcyjne 2016/2017


Termin egzaminu: 03.02.2017, 13.00-15.00, s.210
Uwaga: 5.0 i 4.5 z laboratorium zwalniają z egzaminu.

03.01.2017 wykładu nie odbędzie się.
Termin odrobienia to 10.01.2017, 8.30, s.309.

Dodatkowy wykład odbędzie się 22.11.2016 o 8.30 w s. 309.Programowanie deklaratywne 2016/2017

Egzaminy poprawkowe (ustne!) odbędą się 23.02.2017 w 44b.
student  godzina
235264   09.15
235347   09.45
Planowany termin egzaminu: 01.02.2017, 12.00-13.30, s.210

Kolokwium odbędzie się 20.01.2017 w czasie laboratorium. (wyniki)

Dodatkowe wykłady odbędą się 14.11 i 21.11 o 14.00 w s. 101.
Dodatkowe laboratoria odbędą się 18.11 i 25.11 o 14.00 w s. 51.

Zadania (Scheme)

Zadania (Prolog)

Kolokwium z roku 2016


Programowanie w logice 2016

Wyniki egzaminów poprawkowych 09. 10.09.2016.

Wyniki egzaminu 12.06.2016.

Wyniki egzaminu 10.06.2016.

Kolokwium (dla stacjonarnych studentów) odbędzie się 31.05.2016 w czasie laboratorium. (wyniki)

Kolokwium (dla niestacjonarnych studentów) odbędzie się 22.05.2016 w czasie laboratorium. (wyniki)

Zadania

Kolokwium z roku 2015


Programowanie generyczne 2015/2016

Terminy prezentacji:
data     temat          
23.03.2016  Java
30.03.2016  Scala
06.04.2016  C++ & STL
13.04.2016  Ada
20.04.2106  D
27.04.2016  ConceptC++
04.05.2016  Haskell
11.05.2016  Transformacja programów
18.05.2016  Eiffel
25.05.2016  Ruby 

01.06.2016 seminarium nie odbędzie się.

Seminarium odbędzie się w środę, 8.30 - 10.00 w s. 47.


Programowanie deklaratywne 2015/2016


Dodatowy (ustny) egzamin poprawkowy odbędzie się 18.03.2016, 10.00 w sali 44b.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 22.02.2016, 12.30 - 14.30 w sali 328. (wyniki)

Egzamin odbędzie się 29.01.2016, 10.00 - 12.00 w sali 227. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 15.01.2016 w czasie laboratorium. (wyniki)

Zaliczenia poprawkowe (ustne!) odbędą się 16.02.2016 w 44b.
student  godzina
224619   08.20
224622   08.40
215475   09.00
215509   09.20

Zadania (Scheme)

Zadania (Prolog)


Programowanie funkcyjne 2015/2016


Dodatowy (ustny) egzamin poprawkowy odbędzie się 18.03.2016, 10.00 w sali 44b.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 22.02.2016, 10.00 - 12.00 w sali 210. (wyniki)

Egzamin odbędzie się 02.02.2016, 10.00 - 12.00 w sali 209. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 20.01.2016 w czasie laboratorium. (wyniki)


Zadania


Programowanie w logice 2015

Egzaminy poprawkowe (ustne!) odbędą się 10.09.2015 w pokoju 44B:
student  godzina
186447   9.00
198657   9.30
Egzamin odbędzie się 09.06.2015 o 10.00 -12.00 w aud. nr 1. (wyniki)


Kolokwium odbędzie się 27.05.2015 w czasie laboratorium. (wyniki)


Zadania


Programowanie funkcyjne 2014/2015


Egzamin poprawkowe (pisemny) odbędzie się 27.02.2015 o 10.00 w sali 311. (wyniki)

Egzamin odbędzie się 06.02.2015 o 10.00 w aud. nr 2. (wyniki)

Dodatkowe laboratoria odbędą się 23.01.2015, 8.30-10.00 i 10.15-11.45 w sali 110.

Kolokwia odbędą się 20.01.2015 w czasie laboratoriów. (wyniki)
Poprawki odbędą się 23.02.2015 od 11.00 w pok. 44B.

Zadania


Zaawansowane algorytmy 2014

Egzaminy poprawkowe (ustne!) odbędą się 04.07.2014 w pokoju 44B:
student  godzina
206301   10.00
206287   10.30
Egzamin odbędzie się 10.06.2014 o 10.00 w sali 209. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 27.05.2014 w czasie laboratorium. (wyniki)


Programowamie generyczne 2014/2015

Terminy prezentacji:
data     temat
12.03.2014  Java
19.03.2014  C++
26.03.2014  STL
02.04.2014  C#
09.04.2104  Haskell
16.04.2014  PolyP
30.04.2016  Scala
07.05.2014  Ada
14.05.2014  Tecton
21.05.2014  Concept C++
28.05.2014  Eiffel
04.06.2014  Mizar
Seminarium odbędzie się środę 08.30 - 10.00 w sali 327.


Programowanie w logice 2013/2014

Egzaminy poprawkowe (ustne!) odbędą się 27.02.2014 w pokoju 44B:
student  godzina
196777  11.30
Egzamin odbędzie się 04.02.2014, 10.00 w sali 2. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 15.01.2014 w czasie laboratorium. (wyniki)

Zadania


Programowanie funkcyjne 2013/2014


Egzaminy poprawkowe (ustne!) odbędą się 27.02.2014 w pokoju 44B:
student  godzina
228161  08.30
225137  08.50
194971  09.10
194940  09.30
186505  09.50
186473  10.10
186437  10.30
186396  10.50
179775  11.10
186447  11.50
Egzamin odbędzie się 03.02.2014, 10.00 w sali 2. (wyniki)

Kolokwia odbędą się 14.01.2014 i 16.01.2014 w czasie laboratoriów. (wyniki 14., wyniki 16.)

Zadania


Zaawansowane algorytmy 2013


Egzamin odbędzie się 11.06.2013, 10.00 w sali 116. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 28.05.2013, 10.00 w sali 110. (wyniki)


Seminarium 2013


Od 18.03.2013 seminarium, odbędzie się poniedziaŁek, 12.00 - 14.00 w sali 51.


Programowanie funkcyjne 2012/2013


(Pisemny) egzamin poprawkowy odbędzie się 19.02.2013, 14.00 w sali 1. (wyniki)

Egzamin odbędzie się 29.01.2013, 10.00 w sali 2. (wyniki)

Kolokwia odbędą się 14.01.2013 i 16.01.2013 w czasie laboratoriów. (wyniki)

Zadania


Zaawansowane algorytmy 2012

Egzamin odbędzie się 11.06.2012, 10.00 w sali 116. (wyniki)

Kolejny wykład odbędzie się 21.02.2012, 14.15 w sali 52.
Od 28.02.2012 wykład odbędzie się środa 14.15 w sali 227.


Seminarium 2012

Terminy kolejnych prezentacji
temat            data 
Systemy ekspertowe I     03.04.
Systemy ekspertowe II    03.04.
OWL             17.04.
OpenMath i MathML      24.04.
OMDoc            08.05.
Mizar I           15.05.
Mizar II           22.05.
Mizar III          29.05.

Programowanie w logice 2012

Drugi (pisemny) egzamin poprawkowy odbędzie się 11.09.2012, 10.00 w sali 116. (wyniki)

Egzamin poprawkowy odbędzie się 28.06.2012, 10.00 w sali 116. (wyniki)

Egzamin odbędzie się 13.06.2012, 10.00 w sali 2. (wyniki)

Wyniki kolokwium 23.05.2012

Zadania


Programowanie funkcyjne 2011/2012

Egzaminy poprawkowe (ustne!) odbędą się 22.02.2012 w pokoju 44A:
student  godzina
173831  14.15
173852  14.35
173870  14.55
173874  15.15
197450  15.35
Egzamin odbędzie się 24.01.2012, 10.15 w sali 227. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 10.01.2012, 12.15 w pokoju 110. (wyniki)

Zadania


Programowanie w logice 2011

Egzaminy poprawkowe (ustne!) odbędą się 30.06.2011 w pokoju 44A:
student  godzina
161566  13.15
197450  14.45
oraz 06.09.2011 w pokoju 44A
student  godzina
173853  10.15
162659  10.45
192461  11.15
Egzamin odbędzie się 13.06.2011, 10.00 w sali 116. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 24.05.2011, 12.15 w sali 137. (wyniki)

Zadania

Kolejny wykład odbędzie się 23.02.2011, 14.15 w sali 52.
Od 01.03.2011 wykład odbędzie się wtorek 10.15 w sali 3.


Algorytmy i struktury danych 2010/2011

Zaliczenie

Termin oddania programu Drzewa Binarne: 16.01.2011
Termin oddania programu Haszowanie: 04.01.2011
Termin oddania programu Listy: 14.12.2010
Termin oddania programu Radixsort: 30.11.2010
Termin oddania programu Quicksort: 16.11.2010
Termin oddania programu Heapsort: 02.11.2010


Programowanie funkcyjne 2010/2011

Egzaminy poprawkowe (ustne!) odbędą się 22.02.2011 w pokoju 44A:
student  godzina
192461  09.30
186394  09.50
186385  10.10
162659  10.30
158191  10.50
157668  11.10
147232  11.30
Egzamin odbędzie się 25.01.2011, 10.15 w sali 116. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 11.01.2011, 10.15 w sali 29. (wyniki)

Zadania


Programowanie w logice 2010

Egzaminy poprawkowe (ustne!) odbędą się 07.09.2010:
student  godzina
164620  10.00
186394  10.30
186583  11.00

Egzamin odbędzie się 10.06.2010, 10.00, s. 227. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 25.05.2010, 10.15, s. 39. (wyniki)


Algorytmy i struktury danych 2009/2010

Zaliczenie w semestrze letnym
Wyniki kolokwium 06.05.2010

Program Drzewa czarno-czerwonych
Program Drzewa wyszukiwań binarnych

Zaliczenie w semestrze żimowym

Program Heapsort
Program Quicksort
Program Countingsort
Program Lists (with arrays)
Program Stosy (with arrays)Programowanie funkcyjne 2009

Kolokwium odbędzie się 26.05.2009, 12.15, s. 110. (wyniki)

Egzamin odbędzie się 09.06.2009, 10.00, s. 52. (wyniki)

Zadania


Semantyka języków programowania 2008/2009

(Ustny) egzamin poprawkowy odbędzie się 24.02.2009, 10.00 w pokuju 44A.

Kolokwium odbędzie się 20.01.2009, 12.15, s. 310. (wyniki)

Egzamin odbędzie się 27.01.2009, 10.00, s. 208. (wyniki)


Zaawasowane języki programowania 2008

Egzamin poprawkowy odbędzie się 09.09.2008, 10.00, s. 1. (wyniki)

Egzamin odbędzie się 10.06.2008, 10.00, s. 1. (wyniki)

Kolokwium odbędzie się 20.05.2008, 14.15, s. 210. (wyniki)

Zadania (Programowanie funkcjyne)

Zadania (Programowanie równoległe)


Metody formalnej specyfikacji 2007/2008

Termin egzaminu poprawkowego: 28.02.2008, 12.15, p. 44A.

Kolokwium odbędzie się 15.01.2008, 12.00, s. 110. (wyniki)
Egzamin odbędzie się 29.01.2008, 10.00, s. 208. (wyniki)


Zaawasowane języki programowania 2007

Egzamin poprawkowy odbędzie się 29.08.2007. (wyniki)
Studentów bez zaliczenia zapraszam do konsultacji 27.08.2007, 11.00.

Egzamin odbędzie się 13.06.2007, 10.00 w salach 2 (A-R) i 116 (S-Z). (wyniki)

Drugie kolokwium odbędzie się 30.05.2007, 8.30. (wyniki)

Pierwsze kolokwium (Scheme) odbędzie się 11.04.2007, 8.30. (wyniki)

Zadania (Programowanie równoległe)

Zadania (Programowanie funkcjyne)


Metody formalnej specyfikacji 2006/2007

Wyniki egzaminu 24.01.2007

Egzamin odbędzie się 24.01.2007, 10.00 w sali 208.

Wyniki kolokwium 10.01.2007


Zaawasowane języki programowania 2006

Egzamin poprawkowy odbędzie się 13 września.

Egzamin odbędzie się 13 czerwca o godz. 10.00 w salach nr 1 i 2.

Zadania (Scheme)

Wyniki kolokwium 30.05.2006

Wyniki kolokwium 05.04.2006

Wyniki kolokwium 11.04.2006


Metody formalnej specyfikacji 2005/2006

Wyniki egzaminu 27.01.2006
Starsze wykłady (też po niemiecku)back to Zakład Formal Languages, Instytut Informatyki