Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwarzweller


Adress:
Instytut Informatyki
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk
Polska
Phone:
+48 58 552-3522
E-mail:
schwarzw@inf.ug.edu.pl

Uwaga:

Od 20.03.2020 zajÍcia odbędą się według planu przy pomocy Micosoft Teams.
Zepoły już zostały zaktywowane, o którym - mam nadzieję - Państwo dostali wiadomośū w drodze elektronicznej.


Linki do zepołów:

Programowanie w logice

Programowanie funkcyjne

Programowanie generyczne

Uprzejmie proszę także o śledzenie Państwa poczty elektronicznej.Od dziś cała dydaktyka odbędzie się w trybie elektronicznym!:

Konsultacje proszę wykonywać przez email.

Zadania dla uczestników laboratoriów dalej zostaną podane na stronach wykładów. Poniewasz wykłady nie odbędą się, będę dołączać materiały do samodzielnej pracy.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy.

Uczestników seminarium proszę o wysłanie prezentacji drogą elektroniczną.


Main Interests

Minor Interets


Some Links


Written Stuff


Teaching (in Polish)


back to Zakład Formal Languages, Instytut Informatyki