mgr Radosław Ziemann


mail: Radoslaw.Ziemann@ug.edu.pl
pokój: 4.25, Instytut Informatyki

konsultacje: czwartek, 12.30-14.00, proszę wcześniej umówić się mailowo

Paktyki zawodowe

Najważniejsze informacje

Tematyka badań

  1. Grafy, w szczególności k-drzewa
  2. Algorytmy grafowe, w szczególności dominowania i przeszukiwania
  3. Złożoność obliczeniowa, algorytmy parametryzowane

Artykuły naukowe

  1. Certified domination: M. Dettlaff, M. Lemańska, J. Topp, R. Ziemann, P. Żyliński. AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 17 (1), s. 86-97, 2020
  2. Graphs with equal domination and certified domination numbers: M. Dettlaff, M. Lemańska, M. Miotk, J. Topp, R. Ziemann, P. Żyliński. Opuscula Mathematica 39 (6), s. 815–827, 2019
  3. Convex dominating sets in maximal outerplanar graphs: M. Lemańska, E. Rivera-Campo, R. Ziemann, R. Zuazua, P. Żyliński. Discrete Applied Mathematics 265, s. 142-157, 2019
  4. A linear algorithm for connected domination in partial k-trees: R. Ziemann. WSEAS Transactions on Mathematics 18, s. 237-240, 2019
  5. Vertex edge domination in cubic graphs: R. Ziemann, P. Żyliński. Discrete Mathematics 343 (11), 2020

Dydaktyka


Programowanie liniowe
Automaty, języki i złożoność obliczeniowa