Inżynieria oprogramownia - ćwiczenia

Tworzymy projekt (dowolnie wybranego) systemu informatycznego (tylko projekt, nic nie programujemy!). Praca w grupach 2-3 osobowych. Efektem pracy jest dokument, który będzie stopniowo tworzony na zajęciach. Dokładniej, każde zajęcia będą wprowadzały nowy element projektu - jakiś fragment opisu lub diagram języka UML. Te elementy należy przedstawiać do akceptacji prowadzącemu zajęcia na kolejnych zajęciach. Na koniec, wszystko razem należy połączyć w jeden dokument i to będzie podstawą do oceny. Ocenie podlega: (1) czy wszystkie przerabiane elementy projektu są zrobione, (2) ich jakość oraz (3) spójność całości (czyli czy poszczególne elementy opisu zgadzają się ze sobą).

Kolejne elementy projektu:

Analiza wymagań (czyli: co robimy?)

1. temat projektu i krótki opis słowny: jacy są użytkownicy projektowanego systemu informatycznego i krótko opisać główne funkcje

2. diagram przypadków uzycia

3. diagram aktywności

Modelowanie systemu, architektura programu (czyli: jak robimy?)

4. diagram klas

5. diagram sekwencji

6. diagram stanów

7. dostarczenie całego projektu

Używamy formalizmu UML, wspomaganie komputerowe: Astah community

Przykłady projektów