AiSD – Drzewa binarne.

·······································································································································································································
 

Zadanie AL7.1. Narysuj drzewo binarne, które powstanie po:
    + wstawieniu elementów 18,11,6,30,21,19,8,22,23,5,20,26,17 do pustego drzewa;
    + a następnie usunięciu elementów 8,30,18,11.

Zadanie AL7.2. Używając metody "przełączników" do rozwiązywania problemu powtarzających się kluczy, narysuj drzewo binarne, które powstanie po wstawieniu kolejno elementów 17,18,11,6,30,18,19,18,17,22,17,23,18,18,26,17 do pustego drzewa. Jak spośród powtarzających się elementów wyznaczyć ten ostatnio wstawiony?

Zadanie AL7.3. (3 pkt.) Zaimplementuj strukturę danych, wraz z operacjami WSTAW, SZUKAJ, USUŃ, DRUKUJ, która realizuje koncepcję drzewa binarnego, którego kluczami/elementami są liczby całkowite. Przyjąć, że do drzewa wstawiane są klucze o różnych wartościach, a wypisanie (DRUKUJ) wartości węzłów odbywa się w porządku in-order.

Zadanie AL7.4. (4 pkt.) Zaimplementuj strukturę danych, wraz z operacjami WSTAW, SZUKAJ, USUŃ, DRUKUJ (w porządku in-order), która realizuje koncepcję drzewa binarnego, którego kluczami/elementami są liczby całkowite. Przyjąć, że wszystkie węzły mają różne klucze, a zatem w przypadku wielokrotnego wstawiania elementu o tej samej wartości w odpowiednim węźle zliczamy ilość powtarzających się kluczy. Analogicznie, "fizyczne" usuwanie węzła o danym kluczu ma miejsce dopiero wtedy, gdy ilość powtarzających się takich kluczy wynosi 1.

Zadanie AL7.5. (5 pkt.) Zaimplementuj strukturę danych, wraz z operacjami WSTAW, SZUKAJ, USUŃ, DRUKUJ (w porządku in-order), która realizuje koncepcję drzewa binarnego, którego kluczami/elementami są liczby całkowite. Użyj metody "przełączników" do rozwiązywania problemu powtarzających się kluczy.

Zadanie AL7.6. (5 pkt.) Używając zmiennych tablicowych zaimplementuj odpowiednią strukturę+procedury umożliwiające przechowywanie drzewa binarnego oraz wykonywanie operacji WSTAW, SZUKAJ, USUŃ oraz DRUKUJ (porządek in-order).

·······································································································································································································

UWAGI

  • Należy wybrać tylko jedno z zadań AL7.3-AL7.6.