Algorytmy i struktury danych II - wykład

Wykład jest prowadzony wg podręcznika "Wprowadzenie do algorytmów" Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Wydawnictwo Naukowe PWN. Poniżej są podane wybrane uzupełniające informacje.


Drzewa czerwono-czarne: definicja, wstawianie i usuwanie, złożoność, skrócona wersja.

Najdłuższy wspólny podciąg: pseudokod przykład. Problem plecakowy: plecakowy.pdf

Algorytm Huffmana pseudokod przykład