Algorytmy i struktury danych I - wykład 2017/18

Wykorzystując to miejsce jako sposób na przekazanie ogłoszenia informuję zainteresowane osoby, że moje zajęcia z Inżynierii Oprogramowania (laboratorium o godz. 10) z 19.02.2018 nie odbędą się tego dnia. Inny termin odrobienia tych zajęć uzgodnimy na początku semestru.

Wyniki egzaminu z 1.02.2018 . Ewentualne pytania i oglądanie prac w przerwie wykładu z algorytmów i struktur danych we wtorek 20.02.2018 godz. 11 aula 1 lub w okolicy innych moich zajęć.

Na poprawkowym terminie egzaminu (czwartek, 22.02.2018 godz 10 sala 110) można pisać wybraną część egzaminu (algorytmy, teoria) lub obydwie części. Liczy się zawsze lepszy rezultat z wszyskich prób (pierwszego i drugiego terminu). Większość pytań z teorii to będą pytania, które już się pojawiły na pierwszym terminie.

Wyniki egzaminu z 22.02.2018 . Ewentualne pytania i oglądanie prac w przerwie wykładu z algorytmów i struktur danych we wtorek 27.02.2018 godz. 11 aula 1 lub w okolicy innych moich zajęć.


Wykład jest prowadzony wg podręcznika "Wprowadzenie do algorytmów" Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Wydawnictwo Naukowe PWN. Poniżej są podane wybrane uzupełniające informacje.

informacje o egzaminie: EGZAMIN.html

materiał obowiązujący na egzaminie: zagadnienia z teorii


Sortowanie kopcowe (Heap-sort): pseudokod oraz przykład

analiza złożoności czasowej - wstęp: zlozonosc16.pdf

Sortowanie szybkie (Quick-sort): pseudokod oraz przykład

Sortowanie przez zliczanie (Counting-sort) i pozycyjne (Radix-sort): pseudokod oraz teoria: dolne ograniczenie złożoności czasowej sortowania przez porównania

Listy, stosy, kolejki: definicje i fragmenty pseudokodu

Tablice z haszowaniem: funkcje haszujące, pseudokod i przykład

Drzewa poszukiwań binarnych: definicja, pseudokod

Analiza kosztu zamortyzowanego: przykład - tablice dynamiczne