Algorytmy i struktury danych I - wykład 2017/18

Wykład jest prowadzony wg podręcznika "Wprowadzenie do algorytmów" Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Wydawnictwo Naukowe PWN. Poniżej są podane wybrane uzupełniające informacje.

informacje o egzaminie: EGZAMIN.html

Sortowanie kopcowe (Heap-sort): pseudokod oraz przykład

analiza złożoności czasowej - wstęp: zlozonosc16.pdf

Sortowanie szybkie (Quick-sort): pseudokod oraz przykład

Sortowanie przez zliczanie (Counting-sort) i pozycyjne (Radix-sort): pseudokod oraz teoria: dolne ograniczenie złożoności czasowej sortowania przez porównania

Listy, stosy, kolejki: definicje i fragmenty pseudokodu

Tablice z haszowaniem: funkcje haszujące, pseudokod i przykład

Drzewa poszukiwań binarnych: definicja, pseudokod

Analiza kosztu zamortyzowanego: przykład - tablice dynamiczne