Algorytmy i struktury danych - laboratorium

Na końcową ocenę składają się programy (około 70%) sprawdziany (około 30%) i punkty za aktywność na zajęciach

Programy należy przedstawiać do oceny w podawanych terminach. Za opóźnienie będą odejmowane punkty (co tydzień jeden punkt). Na zajęciach należy zademonstrować działanie programu i umieć wyjaśnić szczegóły kodu (nawet jeżeli kod został napisany na podstawie podręczników, źródeł internetowych, itd.). Ponadto program należy przesłać używając formularza

Przy pierwszym użyciu należy się wpisać na przedmiot. (W razie problemów ze stroną proszę się kontaktować z prowadzącym zajęcia: pawel.paczkowski@inf.ug.edu.pl)1. Eksperymentalne badanie złożoności czasowej algorytmu: AL1.pdf, AL1.c Termin: na następne zajęcia

2. Sortowanie kopcowe (Heap-sort): zadanie AL2a.pdf, pseudokod, przykład. Należy wybrać tylko jedno zadanie spośród AL2.4, AL2.5. Termin: na zajęcia za 2 tygodnie czyli 27.10.2016 dla grupy piątkowej i 30.10.2016 dla grupy poniedziałkowej.

3. sortowanie szybkie (Quick-sort) zadanie AL3, pseudokod. przykład. Należy wybrać tylko jedno zadanie spośród AL3.2, AL3.3, AL3.4, AL3.5. Termin: na zajęcia za 2 tygodnie czyli 16.11.2016 dla grupy piątkowej i 13.11.2016 dla grupy poniedziałkowej.

Grupa piątkowa odrabia zajęcia z 3.11.2017 w czwartek, 16.11.2017 o 10.30 w sali 110

4. sortowanie przez zliczanie i pozycyjne: zadanie AL4, pseudokod. Należy wybrać tylko jedno zadanie spośród AL4.4, AL4.5, AL4.6, AL4.7. Termin: na zajęcia za 2 tygodnie czyli 27.11.2017 dla grupy poniedziałkowej i 24.11.2017 dla grupy piątkowej.

5. listy dowiązaniowe: zadanie AL5, pseudokod (fragmenty). Należy wybrać tylko jedno zadanie spośród AL5.1, AL5.2. Termin: na zajęcia za dwa tygodnie czyli 11.12.2017 dla grupy poniedziałkowej i 8.12.2017 dla grupy piątkowej.

6. tablice z haszowaniem: zadanie AL6, pseudokod, przykład. Należy rozwiązać obydwa zadania AL6.2 i AL6.3. Termin: na zajęcia za dwa tygodnie czyli 5.01.2018 dla grupy piątkowej i 8.1.2018 dla grupy poniedziałkowej.

Zajęcia grupy piątkowej z 22.12.2017 są przeniesione na styczeń, czyli kolejne zajęcia będą 5.01.2018

7. drzewa poszukiwań binarnych zadanie AL7, pseudokod. Należy wybrać tylko jedno zadanie spośród AL7.3, AL7.4, AL7.5. Termin: na zajęcia za dwa tygodnie czyli 19.01.2018 dla grupy piątkowej i 22.01.2018 dla grupy poniedziałkowej.