Wyrażenia regularne

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Regexpy - wyrażenia regularne

Cytuję WIKIpedię (tekst dostosowałem tak, aby dotyczył tylko perla):

Podstawowe zasady

Rozszerzenia Perla

Rozszerzenia Perla to między innymi:

Dodatkowe informacje

Strona, na której jest kilka wyjaśnień dotyczących wzorców (z kontekstu i przykładów wynika, że chodzi o PHP, ale niektóre z zasad są podobne, a jeżeli używasz w PHP funkcji takich jak preg_match lub preg_replace, to chodzi WPROST o engine wyrażeń regularnych podwędzonych z perla...:)