Wstęp

Wprowadzenie

Biblioteka standardowa C++ jest właściwie jedną z "ostatnich" dopracowanych (no, mniej więcej) części C++. Wszelkie opisane tu właściwości wypada znać i bezwzględnie stosować raczej, niż innych bibliotek o podobnych właściwościach. Nie mówię tego na próżno, bowiem wiele takowych powstało. Powstało też nie bez powodu - w każdym programowaniu potrzeba operować różnymi standardowymi strukturami danych, a jak ich nie było, to każdy deklarował swoje. Dlatego implementacje różnych dynamicznych tablic, list, zbiorów, a także napisów można spotkać w bardzo wielu bibliotekach.

Jedną z ostatnich części biblioteki standardowej jest STL. Jedną z pierwszych, o ile pamiętam, iostream i complex. Po drodze one się jeszcze sporo zmieniały, bo np. complex kiedyś było klasą z polami typu double, a aktualnie jest wzorcem (a tamta postać istnieje jako double_complex). Iostreamy też przeszły trochę transformacji, m.in. rozdzielono je na ios, iosfwd, istream i ostream, poza tym też zostały zaimplementowane jako wzorce, by umożliwić operowanie na stringu unikodowym. String z kolei jest też - co może jest nieco dziwne - jedną z późniejszych klas. No i jednymi z ostatnich są te standardowe typy wyjątków.

Jedną z rzeczy, którą ustalono wręcz "w ostatniej chwili" były przestrzenie nazw, w związku z czym utworzono przestrzeń nazw "std", w której znajdują się wszystkie definiowane przez bibliotekę standardową symbole.

Pliki nagłówkowe

Oto pełna lista standardowych plików nagłówkowych C++:


<algorithm>   <cstdarg>   <ios>     <ostream>  
<bitset>     <cstddef>   <iosfwd>    <queue>   
<cassert>    <cstdio>    <iostream>   <set>    
<cctype>     <cstdlib>   <istream>   <sstream>  
<cerrno>     <cstring>   <iterator>   <stack>   
<cfloat>     <ctime>    <limits>    <stdexcept> 
<ciso646>    <cwchar>    <list>     <streambuf> 
<climits>    <cwctype>   <locale>    <string>  
<clocale>    <deque>    <map>     <typeinfo> 
<cmath>     <exception>  <memory>    <utility>  
<complex>    <fstream>   <new>     <valarray> 
<csetjmp>    <functional>  <numeric>   <vector>  
<csignal>    <iomanip>     
 

Kategorie

Omówię teraz po kolei nagłówki względem kategorii.

 1. Operacje wejścia-wyjścia

  Operacje wejścia-wyjścia to podstawowe operacje tzw. komunikacji strumieniowej. Należą do tego głównie operacje na plikach i strumieniach standardowych.

 2. Operacje na tekstach

  Operacje na tekstach składają się z najróżniejszych operacji na tablicach znaków, implementowanych w różny sposób. Tu wyraźnie rozróżnia się typy tekstowe statyczne, czy też surowe (operujące tablicami surowymi i wskaźnikami) oraz typ string.
 3. Wyjątki

  Wyjątki oczywiście mogą być dowolnego typu, ale lepiej jest trzymać się pewnej konwencji hierarchizacji typów wyjątków.