Zaliczenie końcowe - Perl - programowanie

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Łącza powrotne

 1. Powrót na główną
 2. Perl - zadania
 3. Perl - wykłady
 4. Perl - kolokwia

Zaliczenie końcowe zajęć

W każdym roku akademickim nadchodzi czas sesji, oraz tzw. ostatecznych rozliczeń. Jakkolwiek to źle brzmi, mogę powiedzieć i zapewniam, że bardzo fajnie prowadziło mi się dla Was perla, a jednocześnie okazaliście się w większości pełni zainteresowania i przyjemnie wkręceni w temat. Czasami ja także miałem okazję czegoś się nauczyć (naprawdę). Myślę, że po tym kursie przynajmniej parę osób uniesie w świat odrobinę wiedzy która pozwoli im robić nowe rzeczy w sposób prosty... Na "wiele różnych sposobów" :)

Teraz garść informacji, jak można zaliczyć przedmiot i co z tym się kryje. Wiele ustaleń jest takich samych, jak w poprzednim semestrze.

 1. Zaliczenie przedmiotu polega na uzyskaniu oceny z: pracowni komputerowej oraz egzaminu. Poniżej opisuję reguły dotyczące ocen z pracowni, egzamin jest opisany tutaj.
 2. Do egzaminu mogą przystąpić tylko te osoby, które zaliczyły pracownię z wynikiem pozytywnym. Dlatego niezaliczenie pracowni wymusza niezaliczenie egzaminu. UWAGA: jeżeli nie zaliczysz pracowni, nie podchodzisz do egzaminu w OGÓLE. Dotyczy to także poprawki egzaminu która może być w wrześniu. To nie jest to samo, co niezaliczenie egzaminu, który możesz potem poprawiać. Niezaliczenie pracowni powoduje, ze nie masz co poprawiać.
 3. Na ocenę końcową składają się wszystkie punkty zdobyte w ciągu trwania semestru, w tym punkty: z wyjściówek, z prac domowych, za konkurs, za znalezione błędy oraz za opisy modułów (zobacz tutaj).
 4. Ocena z pracowni jest zależna od wartości procentowej obliczonej tak: $wynik = $punkty_studenta / sum @punkty_z_wyjściowek; Dla niekumatych: jest to iloraz efektywności (IE), wyrażony stosunkiem liczby wszystkich punktów zdobytych przez studenta do sumy maksymalnych ocen punktowych z wejściowek. Jasne? :)
 5. Wartość ilorazu efektywności w formacie %.2f określa uzyskaną ocenę końcową z pracowni. Wartość IE zapewniająca ocenę pozytywną to 50.00%. Wyniki zbliżające się do tej granicy NIE będą naciągane. Jeżeli masz wynik 49.99%, to sorry. :)
 6. Oto pozostałe limity punktowe na poszczególne oceny (nie zmieniły się od ostatniego semestru):
  0% - 49.9% 2.0
  50% - 59.9% 3.0
  60% - 69.9% 3.5
  70% - 79.9% 4.0
  80% - 89.9% 4.5
  90% - 99.9% 5.0
  100% - do oporu "5+"
 7. Formy zaliczenia awaryjnego:
  • zbój zaliczony na ocenę pozytywną
  • wyszukanie błędów i wskazanie metod poprawy rozwiązań zadań
  • opracowanie dokumentacji modułów perla
  Każda z tych form ratowania się jest NIEOBOWIĄZKOWA. Oznacza to, że nie musicie robić niczego na siłę, i w żaden sposób tego nie nakazuję. Wszystkie informacje wymagane do wystawienia oceny mam już teraz... :)
 8. Zaliczenie zbója jeżeli ktoś nie uzyskał wymaganego limitu pozwalającego na zakończenie semestru z pozytywną oceną z przedmiotu, może, jeżeli chce, podjąć się napisania koła "zbójeckiego". Na tym kole będzie tyle zadań, żeby po ich prawidłowym wykonaniu uzyskać limit pozwalający wskoczyć na pułap oceny 3.0 (50%). Koło to będzie przeprowadzone tylko raz, dla wszystkich zagrożonych chętnych. Nie przewiduję poprawiania go i ponownego zaliczania. Wynik uzyskany jest dla mnie końcowym wynikiem który zadecyduje o ocenie wpisanej do indeksu :> Oto jeszcze parę informacji o kole 'zbójeckim':
  • Koło piszemy w terminie: (ustalamy, nie wcześniej niż 11 czerwca).
  • Obecność dobrowolna, zapraszam wyłącznie zagrożonych.
  • Piszemy odpowiedzi na tyle pytań ile brakuje punktów do uzyskania oceny 3.0.
  • Tak, można będzie wybrać pytania, jeżeli ma się niewiele punktów do nadrobienia.
  Osoby, którym brakuje niewiele punktów muszą rozwiązać niewiele zadań. Ci, którzy olewali z różnych powodów zajęcia i mają większe straty, muszą napisać więcej. Każdy sam widzi, ile zadań będzie musiał rozwiązać. Limit wymagany na zaliczenie zajęć to 17 punktów.
 9. Przez cały czas (do dnia pisania zbója) obowiązuje prawo do zdobycia dodatkowych punktów poprzez sprawdzanie i weryfikowanie zadań, które umieszczam na sieci w rozwiązaniach. Za każdy znaleziony błąd przyznaję pół punkta, zaokrąglając złośliwie w dół :) (No dobra, to żart) Niemniej są osoby, które jak widać tą metodą zdobyły nawet pięć punktów. Warto poczytać, przy okazji przyda się na egzamin.
 10. Inną formą poprawienia swojej sytuacji, jest napisanie konkretnych i porządnych opisów modułów perla, wybranych z CPAN. Niektóre z nich mogę zasugerować, ale można też kierować się swoim własnym wyborem. Za każdy poprawnie opisany moduł można otrzymać 1 punkt. Czasami proszę o pewne uzupełnienia w tekście. Więcej o przygotowaniu opisów znajdziesz tutaj.
 11. Zwolnienia z egzaminu opisane są na stronie egzaminu.
Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.