Zaliczenie - Perl - programowanie

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Łącza powrotne

 1. Powrót na główną
 2. Perl - zadania
 3. Perl - wykłady
 4. Perl - kolokwia

Wyjściówki

Jak już wiecie, ustaliliśmy sposób prowadzenia zajęć w sposób następujący:

 1. Pod koniec zajęć piszemy wyjściówkę (mniej lub bardziej zapowiadaną).
 2. Wyniki określane są umownie w punktach całkowitych.
 3. Nie napisanie wyjściówki (z dowolnego powodu) oznacza uzyskanie z niej zera punktów.
 4. Wyjściowek nie poprawiamy.
 5. Do wglądu są wyniki, i gotów jestem każdemu wyjaśnić swój sposób oceny.
 6. Wszystkie pytania zadane na kolokwium zostają w krótkim czasie ogłoszone publicznie razem z sugerowanymi rozwiązaniami.

Zaliczenie zajęć

Z tego, co udało mi się zrozumieć z naszych rozmów, ustaliliśmy (część już na początku roku), co następuje:

 1. Ocena końcowa z pracowni jest określona uzyskanymi w trakcie trwania zajęć punkatmi zdobywanymi pracowicie w trakcie semestru. Punkty pochodzą albo z zadań domowych, albo z wyjściowek, albo ze znalezionych przez Was i poprawionych przeze mnie błędów w moich rozwiązaniach zadań.
 2. Punkty przeliczane są na wyniki procentowe w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów, jakie można było uzyskać z wyjściowek. Punkty z zadań domowych, oraz bonusowe za zalezienie błędu nie wchodzą do tej puli. Oznacza to, że można mieć z zajęć wynik przewyższający 100%!
 3. Minimalny limit procentowy gwarantujący ocenę dostateczną to 50%. Ten procent liczony jest od punktów uzyskanych przez studenta na wszystkich wyjściówkach, względem maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania na wyjściówkach (włączyć w to należy także punkty za zadania dodatkowe, jeżeli takie były). Maks dla każdego kolokwium jest podany w tabelce wyników w nagłówku (znajduje się ona na ukrytej stronie znanej studentom). Wyniki zbliżające się do tej granicy NIE będą naciągane. Jeżeli masz wynik 49.9%, to sorry. :)
 4. Oto pozostałe limity punktowe na poszczególne oceny:
  0% - 49.9% 2.0
  50% - 59.9% 3.0
  60% - 69.9% 3.5
  70% - 79.9% 4.0
  80% - 89.9% 4.5
  90% - 99.9% 5.0
  100% - do oporu "5+"
 5. Forma zaliczenia awaryjnego: jeżeli ktoś nie uzyskał wymaganego limitu pozwalającego na zakończenie semestru z pozytywną oceną z przedmiotu, może, jeżeli chce, podjąć się napisania koła "zbójeckiego". Na tym kole będzie tyle zadań, żeby po ich prawidłowym wykonaniu uzyskać limit pozwalający wskoczyć na pułap oceny 3.0 (lub wyższy, zależy ile komu brakowało). Koło to będzie przeprowadzone raz, dla wszystkich zagrożonych chętnych. Nie przewiduję poprawiania go i ponownego zaliczania. Wynik uzyskany jest dla mnie końcowym wynikiem który zadecyduje o ocenie wpisanej do indeksu :> Oto jeszcze parę informacji o kole 'zbójeckim':
  • Koło piszemy w terminie: 20070119:piątek 12-14, w sali 210.
  • Obecność dobrowolna, zapraszam wyłącznie zagrożonych.
  • Piszemy odpowiedzi na tyle pytań ile brakuje punktów do uzyskania oceny 3.0. Tak, można będzie wybrać pytania.
  • Osoby, którym brakuje niewiele punktów muszą rozwiązać niewiele zadań. Ci, którzy olewali z różnych powodów zajęcia i mają większe straty, muszą napisać więcej. Każdy sam widzi, ile zadań będzie musiał rozwiązać. Limit wymagany na zaliczenie zajęć to 10.5 punkta, czyli na zbóju trzeba się dostać na limit 11 pkt, bo ułamkowych nie stawiam.
 6. Przez cały czas obowiązuje prawo do zdobycia dodatkowych punktów poprzez sprawdzanie i weryfikowanie zadań, które umieszczam na sieci w rozwiązaniach. Za każdy znaleziony błąd przyznaję pół punkta, zaokrąglając złośliwie w dół :) (No dobra, to żart) Niemniej są osoby, które jak widać tą metodą zdobyły nawet pięć punktów. Warto poczytać, przy okazji przyda się na egzamin.
 7. Napiszę to jeszcze raz: DO CZASU EGZAMINU POŁÓWKOWEGO można zdobywać punkty, poprawiając zadania (niedługo umieszczę następne rozwiązania na sieci). Z chwilą wpisania oceny do indeksu ten proces zostaje automatycznie zakończony, zatem po wpisy można przyjść gdy już nie chcecie windować oceny zaliczeniowej :)
Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.