#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;
use List::Util;

# wyniki maksymalne z kolokwiow
my @maxy = (5,6,5,5);

# tabela z danymi nt. osiagniec studentow
# kazdy element tablicy @dane, to skalar zawierajacy referencje do tablicy
# anonimowej, ktora zawiera napis a potem ciag liczb
my @dane = (
 ["Agnieszka L."  ,5,5,5,2,],
 ["Anna S."    ,5,5,5,3,],
 ["Damian K."   ,5,0,5,1,],
 ["Dariusz G."   ,5,4,5,2,],
 ["Dawid K."    ,5,3,5,3,],
 ["Grzegorz T."  ,5,2,5,3,],
 ["Karol R."    ,5,2,4,0,],
 ["Lukasz K."   ,2,4,5,2,],
 ["Lukasz L."   ,4,5,5,3,],
 ["Marek K."    ,5,3,3,3,],
 ["Piotr J."    ,5,4,4,3,],
 ["Piotr T."    ,5,5,3,0,],
 ["Przemyslaw S." ,5,3,4,1,],
 ["Radoslaw G."  ,5,4,4,0,],
 ["Rafal D."    ,5,4,4,2,],
 ["Slawomir P."  ,5,4,5,0,],
 ["Tomasz D."   ,5,2,3,2,],
 ["Tomasz M."   ,3,3,4,0,],
);

# obliczenie calkowitej maksymalnej liczby punktow mozliwej
# do uzyskania ze wszystkich kolokwiow:
my $max = List::Util::sum @maxy;

# teraz przetwarzanie danych, czyli wypisywanie kazdego
# imienia i nazwiska oraz za nim jego osiagniec srednich

foreach my $student ( @dane ){
 # lecimy po wszystkich podtablicach w tablicy @dane
 # kazda taka podtablica trzymana jest w tymczasowej zmiennej
 # skalarnej '$student' jako referencja

 # wypisujemy nazwisko z jednoczesnym usunieciem z tablicy danej
 # przez @$student (pelen zapis to @{$student})
 printf "%13s: ",shift @$student;

 # sumujemy elementy w tablicy danej przez @$student, dzielimy przez
 # wartosc $max (obliczona powyzej) i mnozymy przez 100 zeby wyszlo
 # jak nalezy w procentach, a potem wypisujemy
 printf "%1.2f%%\n", 100 * List::Util::sum(@$student) / $max;

}

# i to wszystko.

__END__

+--- 72 wierszy: =pod-----------------------------------------------------------------------------