#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;
use List::Util;

# wyniki maksymalne z kolokwiow
my @maxy = (5,6,5,5);

# tabela z danymi nt. osiagniec studentow
# kazdy element hasza %dane, to referencja do tablicy anonimowej
# zawierajacej po prostu liczby punktow otrzymane z poszczegolnych
# kolokwiow
my %dane = (
 "Agnieszka L." => [5,5,5,2,],
 "Anna S."    => [5,5,5,3,],
 "Damian K."   => [5,0,5,1,],
 "Dariusz G."  => [5,4,5,2,],
 "Dawid K."   => [5,3,5,3,],
 "Grzegorz T."  => [5,2,5,3,],
 "Karol R."   => [5,2,4,0,],
 "Lukasz K."   => [2,4,5,2,],
 "Lukasz L."   => [4,5,5,3,],
 "Marek K."   => [5,3,3,3,],
 "Piotr J."   => [5,4,4,3,],
 "Piotr T."   => [5,5,3,0,],
 "Przemyslaw S." => [5,3,4,1,],
 "Radoslaw G."  => [5,4,4,0,],
 "Rafal D."   => [5,4,4,2,],
 "Slawomir P."  => [5,4,5,0,],
 "Tomasz D."   => [5,2,3,2,],
 "Tomasz M."   => [3,3,4,0,],
);

# obliczenie calkowitej maksymalnej liczby punktow mozliwej
# do uzyskania ze wszystkich kolokwiow:
my $max = List::Util::sum @maxy;

# teraz przetwarzanie danych, czyli wypisywanie kazdego
# imienia i nazwiska oraz za nim jego osiagniec srednich

foreach my $student ( keys %dane ){
 # lecimy po wszystkich kluczach w haszu %dane
 # kazdy taki klucz to po prostu napis zawierajacy imie i nazwisko
 # studenta. Uzywamy tego do uzyskania dostepu do danych odpowiedniej
 # osoby, a dane te to tablica anonimowa

 # wypisujemy nazwisko
 printf "%13s: ",$student;

 # sumujemy elementy w tablicy danej przez @{$dane{$student}}, dzielimy przez
 # wartosc $max (obliczona powyzej) i mnozymy przez 100 zeby wyszlo
 # jak nalezy w procentach, a potem wypisujemy
 printf "%1.2f%%\n", 100 * List::Util::sum(@$dane{$student}) / $max;

}

# i to wszystko.

+-- 73 wierszy: __END__---------------------------------------------------------