#!/usr/bin/perl -w

use strict;
use List::Util qw(reduce sum);

my $rzad = shift @ARGV;    # pobieramy argument z wiersza polecen
$rzad = 1 if !defined $rzad; # domyslnie ustawiamy 0 gdy nie podano rzedu
my @dane;           # w tej zminnej bedziemy trzymali wczytane dane

while(<>){          # dopoki sa jakies wiersze, to wczytuj do $_
 chomp;           # usun z konca napisu znak nowego wiersza
 push @dane,$_;       # wstaw na koncu tablicy z danymi
}

# wypisz wynik obliczen sredniej
print "Srednia rzedu $rzad wynosi: ";
printf "%1.4f", srednia_ogolna($rzad,@dane);

exit;

sub srednia_ogolna {
 my $rzad = shift;   # zdejmujemy pierwszy argument z listy argumentow - to bedzie rzad
 my @dane = @_;    # reszte argumentow - cala liste danych po prostu przepisujemy

 # zwracamy wartosc Not Available Number gdy nie ma danych do usredniania
 return "NaN" if !scalar @dane;

 if($rzad==0){  # jezeli rzad sredniej jest 0, to jest to srednia geometryczna
  return (reduce {$a*$b} @dane) ** ( 1/scalar @dane );
 }
 elsif($rzad == -1){ # srednia harmoniczna
  return scalar(@dane) / reduce { 1/$a + 1/$b } @dane;
 }
 else{ # pozostale przypadki, w tym dla $rzad=1 srednia arytmetyczna
  return ( (sum map { $_ ** $rzad } @dane) / scalar @dane ) ** (1/$rzad);
 }
}

__END__

=pod

=head1 Srednie Uogolnione

 srednia.pl - obliczanie srednich uogolnionych.

=head2 Wersja

 1.00, [c]piotao, 20070220, perl v5.8.8, x86_64-linux-thread-multi

=head2 Streszczenie

 srednia.pl 3 < dane.txt
 cat dane.txt | srednia.pl 2
 ...

=head2 Opcje i sposob uzycia

Program nalezy uruchomic z jednym argumentem - stopniem sredniej (w zadaniu
chodzi o liczbe 0, 1 lub 2, ale mozna podac dowolna). Dane wczytywane sa ze
standardowego wejscia az do napotkania konca pliku. Przykladowa sesja pracy z
programem moze wygladac np. tak:

 perl srednia.pl 0
 1
 2
 3
 Ctrl+D
 Srednia rzedu 0 wynosi 1.8171

=head2 Wymagania i zaleznosci

Program korzysta z modulu List::Util, z ktorego importuje nazwy dwoch funkcji:
C<reduce> oraz C<sum>. Pierwsza z nich dziala tak, ze wykonuje blok dla kazdej
danej z podanego ciagu danych. Zmienne C<$a> i C<$b> ktore mozna umiesic w
bloku beda kolejnymi danymi ze strumienia danych. Pierwsze wykonanie bloku
pobierze dwie pierwsze dane ze strumienia, nastepne wykonania beda pobierac po
jednej i podstawiac ja do zmiennej C<$b>. Zmienna C<$a> bedzie zawierala wynik
poprzednio obliczony w tym samym bloku dla poprzedniej pary zmiennych.
Dzialanie C<sum> polega na prostym arytmetycznym sumowaniu ciagu argumentow.

=cut