#!/usr/bin/perl

# [c]piotao, 20070123
# Normalizacja ciagu liczb

use strict;
use warnings;

# liczby bedziemy trzymac w tablicy o rozmiarze N
my $N = 200;      # liczba elementow
my @T = (0) x $N;   # tablica 200 liczb rownych 0

# losowanie liczb tak, zeby byly rzeczywiste i wieksze od 1
@T = map{ rand(10) + 1 } @T;

# wyszukiwanie wartosci najwiekszej sposrod liczb
my $max = $T[0];    # poczatkowa wartosc max to pierwsza z liczb

# dla ka┼╝dej liczby wykonujemy przypisanie tej samej max lub nowej
map{ $max = $max < $_ ? $_ : $max } @T;

# obliczamy nowe wartosci dla kazdej z liczb dzielac je przez wartosc max:
my @NORM = map{ $_ / $max } @T;

# wypisujemy nowa tablice liczb z formatowaniem 1.3f:

map{ printf "%1.3f ",$_ } @NORM;
print "\n";