Materiały do zajęć - Perl - programowanie

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Zadania z perla

 1. ...o uruchamianiu perla
 2. ...o dokumentacji perla
 3. ...o operatorach perla + dodatkowe
 4. ...o typach danych (listy, tablice, hasze)
 5. ...o konstrukcjach sterujących
 6. ...o strukturach wielowymiarowych
 7. ...o procedurach i funkcjach
 8. ...o pakietach i modułach
 9. ...o wyrażeniach regularnych
 10. ...o debuggerze perla
 11. ...o obiektach perla
 12. ...o domknięciach
 13. ...o dziedziczeniu i polimorfizmie
 14. ...o magii i typeglobach

Zadania mogą zawierać niekiedy propozycje wykonania ich do określonego dnia (termin jest zwykle raczej krótki) w zamian za punkty zaliczeniowe, które każdy musi uzbierać w odpowiedniej liczbie, aby zaliczyć przedmiot. Zadania te są przeznaczone dla wszystkich grup, a termin ich realizacji jest taki, jak określono w zadaniu. Zadanie wykonane w terminie powinno być wysłane do prowadzącego ćwiczenia z daną osobą (czyli nie zawsze do wykładowcy). Jeżeli programy i inne materiały nadesłane są OK i spełniają warunki zadania oraz kryteria poprawności politycznej, są oceniane pewną liczbą punktów (jak to określono w zadaniu, czasami można dostać mniej punktów np. za niechlujnie napisaną dokumentację, albo braki w kodzie). Zadania przysłane po terminie nie są już punktowane, co najwyżej mogą mieć wpływ na końcu, podczas rozliczeń, ale to zależy od konkretnej osoby prowadzącej zajęcia i jest zwykle ustalane indywidualnie.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.