Tablice i listy

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Perl: programowanie - Tablice i listy

 1. Zdefiniuj trzy-elementową tablicę @tab i wpisz do niej liczby 1, 2, i 3.
 2. Wypisz tablicę używając funkcji print na dwa sposoby: print @tab; print "@tab";Jaka jest według ciebie różnica?
 3. Sprawdź, co robi funkcja reverse w odniesieniu do tablicy.
 4. Znajdź sposób aby zamienić miejscami dwie zmienne nie używając dodatkowej zmiennej. Sprawdź, czy ten sposób nadaje się do zamiany miejscami wartości trzech lub czterech zmiennych.
 5. Jeżeli zadanie powyższe wydało ci się dość proste, pora na odrobinę myślenia: zaproponuj i przetestuj sposób przestawienia całej tablicy liczb, tak, aby liczby znajdujące się na końcu tablicy ustawione zostały na jej początku i vice versa. Przykład: tablica @T równa (1,2,3,4,5,6,7,8,9) ma po operacji być równa (9,8,7,6,5,4,3,2,1). W ogólności - niezależnie od liczby swoich elementów.
 6. Sprawdź co się stanie, gdy spróbujesz wykonać kod: $tablica[4] = 1; print "@tablica\n";Co można powiedzieć o elementach tablicy?
 7. Napisz program, który wczytuje do hasza dwie pary nazwisk i imion a następnie wypisuje je. Sprawdź, czy kolejność elementów pozostaje taka sama jak przy prowadzaniu danych. Jeżeli nie możesz nic zaobserwować, wpisz do hasza trzy pary nazwisk i imion.
 8. Zrób w programie hasz z sześcioma liczbami, wypisz go, następnie odwróć go i wypisz ponownie. W razie potrzeby użyj instrukcji pętli.
 9. Jak w perlu połączyć dwie tablice? Napisz prosty program demonstracyjny, który wykonuje to zadanie.
 10. Analogicznie - napisz program, który łączy tablice asocjacyjne. Chodzi jedynie o metodę, odpowiednie tablice możesz na stałe zdefiniować w kodzie programu.
 11. Sprawdź, czy tablica 20 takich samych liczb daje się przedstawić w postaci hasza i ile ma wtedy elementów. Jeżeli nie masz pomysłu, jak to zrobić - wykonaj konwersję poprzez bezpośrednie przypisanie hasza do tablicy. Odpowiednie dane należy wcześniej zdefiniować w programie.
Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.