Moduł Perl6::Variables

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu Perl6::Variables

use Perl6::Variables; sub show { print @_[0], @_[1..$#_], "\n" } my %hash = (a=>1, b=>2, z=>26); my @array = (0..10); my $arrayref = \@array; my $hashref = \%hash; show %hash; show @array; show $hashref; show $arrayref; show %hash{a}; show %hash{a=>'b'}; show %hash{'a','z'}; show %hash{qw(a z)}; show @array[1]; show @array[1..3]; show @array[@array]; show $hashref{a}; show $hashref{a=>'b'}; show $hashref{'a','z'}; show $hashref.{qw(a z)}; show $arrayref[1]; show $arrayref[1..3]; show $arrayref.[@array];

Co to jest?

Ten moduł pozwala wypróbować nową składnię Perla pozwalającą na dostęp do zmiennych.

Dla wszystkich nie mogących się doczekać Perla 6!

Szczegóły

Składnia wygląda tak: Dostęp do ... Perl 5 Perl 6 ================= ====== ====== Skalar $foo $foo Tablica $foo[$n] @foo[$n] Hasz $foo{$k} %foo{$k} Referencja do tablicy $foo->[$n] $foo[$n] (lub $foo.[$n]) Referencja do hasza $foo->{$k} $foo{$k} (lub $foo.{$k}) Referencja do kodu $foo->(@a) $foo(@a) (lub $foo.(@a)) Wycinek tablicy @foo[@ns] @foo[@ns] Wycinek hasza @foo{@ks} %foo{@ks}

Zależności

Implementacja modułu korzysta z Filter::Simple i instalacja tego modułu jest wymagana.

Błędy

Ten moduł nie jest zaimplementowany do jakiejś poważnej pracy.

Używa prostych heurystyk by przetłumaczyć składnię Perla 6 na składnię Perla 5. Czasami robi to błędnie, kiedy używa się trochę bardziej skomplikowanych struktur.

Tak czy inaczej zgłaszanie błędów jest mile widziane.

Dodatkowe informacje

Cała dokumentacja znajduje się na http://search.cpan.org/~dconway/Perl6-Variables-0.01/lib/Perl6/Variables.pm

Autor opracowania

P.B.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.