Moduł Net::Time

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu Net::Time

O czym to jest

Net::Time - moduł pozwalający pobrać aktualny czas z jakiegoś serwera w sieci

Dostępne funkcje

inet_time ( [HOST [, PROTOCOL [, TIMEOUT]]]) - otrzymanie czasu z konkretnego HOST'a lub użycie domyślnego z Net::Config (jeśli nie został podany). Wartość PROTOCOL powinna zawierać tcp lub udp czyli informacje o tym jakiego protokołu użyć. Wynik działania będzie taki sam jak efekt działania time() lub, jeżeli wystąpił błąd, otrzymamy wartość undef

print inet_time(); # używa host'a z Net::Config print inet_time('localhost'); print inet_time('localhost', 'tcp');

inet_daytime ( [HOST [, PROTOCOL [, TIMEOUT]]]) - Działa jak inet_time() lecz jej wynikiem działania będzie ciąg znaków ASCII lub undef w przypadku błędu.

print inet_daytime(); # używa host'a z Net::Config print inet_daytime('localhost'); print inet_daytime('localhost', 'tcp');

Dodatkowe inormacje

Na perldoc'u

http://perldoc.perl.org/Net/Time.html

Autor modułu

Graham Barr - gbarr@pobox.com

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: Mateusz Fojtuch

Email: mateuszf@gmail.com

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.