Moduł Math::Round

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu Math::Round

Opis

Math::Round to moduł autorstwa Geoffrey'a Rommel'a - zawiera funkcje, które zaokrąglają liczby na kilka sposobów. Funkcje round oraz nearest są domyślnie eksportowane; inne są dostępne po napisaniu use ... qw(:all), wówczas wszystkie funkcje zostaną wyeksportowane.

Download

Instalacja w systemie UNIX'owym

Po rozpakowaniu modułu wydajemy polecenia

perl Makefile.PL make make install

Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to możemy już korzystać z możliwości naszego nowego modułu. Sprawdzić, czy został pomyślnie zainstalowany możemy, pisząc chociażby takiego jednolinijkowca: perl -e 'use Math::Round' Pomyślne wykonanie programu (żadnych komunikatów) daje nadzieję, że moduł jest zainstalowany i będzie działał.

Dostępne funkcje

Przykłady zastosowań modułu Math::Round

Przykład użycia modułu: use Math::Round qw(...those desired... or :all); use strict; $rounded = round($scalar); @rounded = round(LIST...); $rounded = nearest($target, $scalar); @rounded = nearest($target, LIST...);

Dodatkowe informacje

Pozwala na efektywne zaokrąglanie liczb.

Więcej informacji na stronie http://search.cpan.org/~grommel/Math-Round-0.06/Round.pm

Autor opracowania

Szymon Roziewski

Email: sroziews@manta.univ.gda.pl

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.