Moduł Math::Fibonacci

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

O czym to jest

Wykonuje operacje na liczbach Fibonacciego.

Opis metod

term($n)
Zwraca n-ty wyraz ciągu Fibonacciego. Używa szybkiego algorytmu. use Math::Fibonacci qw(term series decompose isfibonacci); print my $term = term ( 5 ); print"\n"; # 5 print my $term = term ( 12 ); print"\n"; # 144 print my $term = term ( 42 ); print"\n"; # 267914296
series($n)
Zwraca pierwsze n wyrazów ciągu Fibonacciego use Math::Fibonacci qw(term series decompose isfibonacci); my @series = series ( 12 ); $dl = @series; for ($i = 1; $i < $dl; $i++) { print "$series[$i-1]-"; } print "$series[-1]\n";
decompose($int)
Rozkłada liczbe całkowitą na sumę liczb ciągu Fibonacciego use Math::Fibonacci qw(term series decompose isfibonacci); my @sum = decompose ( 122 ); $dl = @sum; for ($i = 1; $i < $dl; $i++) { print "$sum[$i-1]-"; } print "$sum[-1]\n";
isfibonacci($int)
Zwraca numer jeśli argument jest liczbą ciągu Fibonacciego lub nieprawde w przeciwnym przypadku use Math::Fibonacci qw(term series decompose isfibonacci); if (isfibonacci(5)) {print isfibonacci(5); print"\n";} if (isfibonacci(21)) {print isfibonacci(21); print"\n";} if (isfibonacci(89)) {print isfibonacci(89); print"\n";} if (isfibonacci(122)) {print isfibonacci(122); print"\n";} if (isfibonacci(987)) {print isfibonacci(987); print"\n";}

Dodatkowe informacje

Orginalna dokumentacja CPAN:

WWW: http://search.cpan.org/~vipul/Math-Fibonacci-1.5/lib/Math/Fibonacci.pm

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: Z. L.

Email: zbyszek84@gmail.com

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.