Moduł Math::Complex

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Moduł math::Complex.

Co to jest?

Moduł Math::Complex umożliwia działanie na liczbach zespolonych. Udostępnia funkcje Re oraz Im które zwracają odpowiednio część całkowitą i urojoną liczby podanej jako argument, a także stałą i przechowującą wartość i. Moduł przeciąża także wbudowane funkcje takie jak m.in.: sqrt aby działały na liczbach zespolonych.

Moduł Math::Complex umożliwia zapisanie liczby zespolonej w dwóch postaciach:

Przykład użycia.

Tworzenie liczb zespolonych:

use Math::Complex; #tworzenie liczby zespolonej, korzystając z postaci algebraicznej $x = Math::Complex->make(3,4); $y = cplx($x,2); $z = 1+2*i; #tworzenie liczby zespolonej, korzystając z postaci trygonometrycznej $xt = Math::Complex->emake(3,pi/4); $yt = cplxe("[2,-3pi/4]");

Jak widać jako argumentów funkcji make, cplx, emake, cplxe można używać liczb zespolonych. Dopuszczalne jest również używanie pojedynczych łańcuchów znaków zawierających liczbę zespoloną.

Działania na liczbach zespolonych:

print "Czesc calkowita liczby x: ",Re($x),"\n"; print "Czesc urojona liczby x:",Im($x),"\n"; print "Rho liczby x:",abs($x),"\n"; print "Theta liczby x:",arg($x),"\n"; print "Liczba i",i,"\n" print "sqrt(-1): ",sqrt(-1),"\n"; print "sqrt(y): ",sqrt($y),"\n";

Formatowania zapisu liczby zespolonej:

#zapis trygonometryczny $x->display_format(style => "cartesian"); print $x,"\n"; #zapis algebraiczny $xt->display_format(style => "polar"); print $xt,"\n"; #możemy rowniez zazyczyć sobie aby liczby były wyswietlane z 5 miejscami po przecinku $y->display_format(format => "%.5f");

Dokumentacja

  1. Więcej na ten temat: http://search.cpan.org/~nwclark/perl-5.8.8/lib/Fatal.pm

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: P.S.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.