Moduł Image::Size

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Spis treści

  1. Nazwa
  2. Jak używać
  3. Opis
  4. Atrybuty
  5. Rozpoznawane formaty
  6. Kontrola zachowania plików GIF
  7. Autor modułu
  8. Autor opisu

Nazwa

Image::Size - czyta rozmiar obrazu (X,Y) w kilku popularnych formatach

Jak używać

use Image::Size; # Pobierz rozmiar ziemia.gif ($ziemia_x, $ziemia_y) = imgsize("ziemia.gif"); # Przyjmij X=60 i Y=40 dla pozostałych przykładów use Image::Size 'html_imgsize'; # Pobierz rozmiar jako 'width="X" height="Y"' dla HTML $size = html_imgsize("ziemia.gif"); # $size == 'width="60" height="40"' use Image::Size 'attr_imgsize'; # Pobierz rozmiar jako listę do CGI.pm @attrs = attr_imgsize("ziemia.gif"); # @attrs == ('-width', 60, '-height', 40) use Image::Size; # Pobierz rozmiar bufora umieszczonego w pamięci ($buf_x, $buf_y) = imgsize(\$buf); # Zakładając, że $buf to dane, imgsize() potrzebował referencji do skalara

Opis

Biblioteka Image::Size powstała na podstawie skryptu napisanego przez Alexa Knowelsa (alex@ed.ac.uk) służącego do pobierania rozmiarów obrazów i dodawania ich do tagów HTML. Przechowywanie rozmiarów bazuje na nazwach plików, więc pomimo wielu wywołań rozmiar sprawdzany obrazu będzie tylko raz.

Image::Size dostarcza trzy interfejsy:

Argumenty

Istnieją trzy rodzaje danych wejściowych (stream)

Rozpoznawane formaty

Kontrola zachowania plików GIF

GIF może być serią obrazów tworzących animację, z tego powodu może dawać dziwne rezultaty. Aby zapanować nad tym chaosem można zdefiniować zmienną $Image::Size::GIF_BEHAVIOR. Rozpoznawane są trzy wartości:
0
Wartość domyślna. Sprawdza wymiary "ekranowe" obrazka, co jest najczęściej poszukiwaną wartością. Jest też to najszybsza w działaniu metoda określania rozmiary gifa.
1
Sprawdza rozmiar pierwszej klatki. Traktuje GIFa tak jak statyczny obraz (bez animacji). Gdy obraz jest statyczny to rozmiar ten jest taki sam, jak dla zmiennej "0".
2
sprawdza rozmiar każdej z klatek i zwraca rozmiar największej z nich. Jest najwolniejszy, bo musi wczytać cały obraz.

Każda inna wartość spowoduje błąd podczas czytania GIFa.

Autorzy modułu

Moduł stworzony przez Randyego J. Raya (rjray@blackperl.com), orginalnyu kod skryptu autorstwa Alexa Knowlesa (alex@ed.ac.uk) i Andrew Tonga (werdna@ugcs.caltech.edu) został użyty za ich zgodą.

Autor opisu

Łukasz Łoza
Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.