Moduł Image::ImageShack

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Spis treści

 1. Nazwa
 2. Jak używać
 3. Opis
 4. Metody
 5. Autor modułu
 6. Autor opisu
 7. Prawa autorskie

Nazwa

Image::ImageShack - moduł do wgrywania obrazów na imageshack.us

Jak używać

require Image::ImageShack; my $ishack = Image::ImageShack->new(); #możesz uzyskać dostęp do LWP::UserAgent poprzez metodę user_agent #proxy może byś zdefiniowany poprzez $ishack->user_agent->proxy(['http'], 'http://localhost:8080/'); my $image_url = 'http://www.jakaś_domena.com/obraz.png'; #załaduj ustalony url my $url1 = $ishack->upload($image_url); #załaduj w rozmiarze oryginalnym my $url2 = $ishack->upload($image_url, 320); #zmień rozmiar na 320x240 (dla stron www i emaili) #wgraj plik my $url3 = $ishack->upload('obraz.jpg'); #pobierz adres my $thumb_url = $ishack->thumb_url();

Opis

Imageshack od początku wspierał programowe wgrywanie obrazów. Pozwala na wgrywanie plików graficznych (jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff, swf < 1.5 MB) i ich optymalizację lub zmianę rozmiarów zwracając jednocześnie linki do nich. Należy pamiętać, że zawsze zwraca miniaturkę.

Metody

new(attr=>value)
Konstruktor. Atrybuty:
 • agent
  LWP::UserAgent obiekt tworzący żądania HTTP.
 • bar
  Boolean informujący czy miniaturka ma mieć pod spodem czarny pasek z rozmiarem oryginalnego obrazu.
 • login
  używany do wgrywania plików. Jeśli zarejestrowałeś się stronie to powinieneś otrzymać: http://reg.imageshack.us/setlogin.php?login=SOME_IDENTIFIER Aktualnie nie waliduje się user_id.
 • user_agent
  Zwraca lub ustawia obiekt LWP::UserAgent aby mógł być wewnętrznie "ustawiany". (customised)
host($url, $size)
Po podaniu adresu (zaczynającego się od http:// or https://) i rozmiaru, wgrywa plik i dokonuje zmiany jego rozmiaru.

Możliwe wartości dla $size to:

 • 100
 • 100 x 75 ( avatar )
 • 150
 • 150x112 ( miniatura )
 • 320
 • 320 x 240 ( dla stron www i emaili )
 • 640
 • 640x480 ( dla forów )
 • 800
 • 800 x 600 ( 15" monitor )
 • 1024
 • 1024x768 (17" monitor )
 • 1280
 • 1280 x 1024 ( 19" monitor )
 • 1600
 • 1600x1200 ( 21" monitor )
 • resample
 • just optimizes
delete($url)
Kasuje obraz zidentyfikowany URLem z serwerów (serwera?) imageshack.us. Login musi być zdefiniowany lub metoda wysypie się. Jeśli $url jest niezdefiniowany, to poprzednio używany url zastanie skasowany (np. właśnie wgrany plik).
 • hosted
  Zwraca url ostatnio wgranego pliku.
 • hosted_thumb
  Zwraca url miniatury ostatnio wgranego pliku. Dla małuch obrazów może nie istnieć.
 • login
  Zwraca lub ustawia user_id.
 • logout
  Resetuje user_id. Od tej pory obrazy nie są powiązane z użytkowanikiem, czyli nie mogą być usuwane.

Autor modułu

Moduł stworzony przez Cláudio Valente,

Autor opisu

Łukasz Łoza

Prawa autorskie

Copyright (C) 2006 by Cláudio Valente.

Ta biblioteka jest objęta prawami wolnego oprogramowania i może być udostępniana i modyfikowana pod takimi samymi warunakami jak sam Perl.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.